Under konstruktion Bilder på Test Range vid Saab Microwave

Bilder från plogbillsaktion på Saab Microwave

Dessa bilder är tagna tisdagen 24 juni 2008 av Ulla Røder med sin mobiltelefon under den första delen av plogbillsaktionen Saab Microwave Blivande2 Plogbill.

Start Avrustar testanläggning på Saab Microwave Få inbjudningar & bli aktiv Civil olydnad & pingstmässa 40 dagsböter för Blivande Plogbill Överklagan - Blivande rättvisa Plogbillsrättegång 1 april 2009 Per Herngrens sakframställan Texter om ickevåld & motstånd Bilder på Saab Microwave Blivande Plogbill Deleuze & plogbill av Eddy Nehls Blivande motstånd av Deleuze Postprotest av Per Herngren Bilder på Test Range vid Saab MicrowaveFakta om Saab Microwaves krigshandel Info om Saab Microwave Tidigare aktioner på Microwave Plogbillsrörelsen Texter om plogbillsaktioner Radiostation om civil olydnad