Läsa före eller efter kurs i civilkurage och konflikthantering

Texter att läsa före eller efter kurs i konflikthantering & civilkurage

Om kurserna & kursledaren
KortFilmer & Podd

Introduktion till feministiska mötestekniker (podd 5 min)
Ingripa vid mobbning (film 10 min)
Avbryta den som avbryter (film 13 min)
Ingripa när nån pratar för länge (film 7 min)
Kurs i konfliktingripande (film 2 min)

Feministisk mötesteknik (film 3 min)
Filmer med Per Herngren

Skicklig inkompetens på ledarskapskurser och i konflikthantering (Pers podd)
Introduktion till feministiska mötestekniker (Pers podd)
Erfarenheter med mötesfunktioner (audio)

Mobbning & härskartekniker

Einsteins ingripande vid mobbning
Rituella mord på ledare

Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Intolerans mot intolerans

Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Skamning tar kraft från åskådarna

Visuella mobbtekniker i möten
Mobbningsmetoder under jämlika möten

Humor och patetism
Shibbolet som härskarteknik
Mikrobestraffningar härskar över härskartekniker
Fler texter om härskartekniker och mobbing

Kritik av konflikthantering

Skicklig inkompetens
Skicklig inkompetens under föredrag
Ledarfixering
Konflikthantering kapas av medelklass
Oanvändbar ickevåldsträning
Medvetna individer förändrar inte

Kunskap tar ej bort rasism

Problem med metoder inom konflikthantering

Makt i värderingsövningar
Problem med aktivt lyssnande
Maktkritik av jag-budskap

mötestekniker

Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Konsensus som beslutsmetod
Stormöten blir funktionell dumhet
Istället för en styrelse
Mobbningsmetoder under jämlika möten

demokrati

Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Fler texter om demokrati och organisation

Begrepp

Performativ är inte performance – Judith Butler
Ickevåld
Rekursiv förändring
Fler texter om ickevåld
Fler texter om performativ

organisation

Funktionell dumhet
Medarbetarskap snarare än ledarskap
Bortom styrmodeller

Räfflad organisation – inte platt
Moral motstår lojalitet
Skydda organisationen från information

Rasifiering

Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Bjud inte upp fascismen som motdansare
Fler texter om rasifiering

Gemensamma snarare än individuella lösningar

Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin

Konflikter & konflikthantering

Neshast: persisk problemlösning
Konflikthantering vid sexism
Intolerans mot intolerans
Fler texter kring konflikthantering
Förstärka konflikter – systemteori

Teori och forskning

Maktteori
Teori och forskning kring konflikthantering
Teori och forskning kring samhälle och förändring
Feminism
Texter om jämlik & platt ontologi
Texter om puls, repetition och reproduktion

 

introduktionstext inför första kursen

Det är praktiskt att ha läst introduktionssidan om övergripande begrepp innan du går kurs i performativt konfliktingripande och ickevåld.

Träning i konflikthantering

För dig som vill fördjupa dig ännu mer finns fler texter och några filmer här i vänsterspalten.

Beställ kurs till er grupp.

Läs bara det som är användbart

Texterna till vänster handlar om olika sammanhang: arbetsplatser, offentliga verksamheter, företag, organisationer, ideella folkrörelser eller till aktivister som vill bygga en annan värld. Läs det som är relevant för ditt arbete.

Några av texterna tar upp forskning och kan vara svårlästa för den som inte är insatt. Hoppa givetvis över det som inte är användbart för ditt eller ert behov, eller som är obegripligt. Låter det ändå viktigt för ert arbete så ta upp det under kursen.

 

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.