Läsa före eller efter kurs i civilkurage och konflikthantering

Texter att läsa före eller efter kurs i konflikthantering & civilkurage. Här finns också några poddavsnitt och kortfilmer om konfliktingripande och civilkurage.

Om kurserna & kursledaren

Kortfilmer & podd

Introduktion till feministiska mötestekniker (podd 5 min)
Ingripa vid mobbning (film 10 min)
Avbryta den som avbryter (film 13 min)
Ingripa när nån pratar för länge (film 7 min)
Kurs i konfliktingripande (film 2 min)
Feministisk mötesteknik (film 3 min)
Filmer med Per Herngren

Skicklig inkompetens på ledarskapskurser och i konflikthantering (Pers podd)
Introduktion till feministiska mötestekniker (Pers podd)
Erfarenheter med mötesfunktioner (audio)

Mobbning & härskartekniker

Texter om härskartekniker
Einsteins ingripande vid mobbning
Rituella mord på ledare
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Intolerans mot intolerans
Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Skamning tar kraft från åskådarna
Visuella mobbtekniker i möten
Mobbningsmetoder under jämlika möten
Humor och patetism
Shibbolet som härskarteknik
Mikrobestraffningar härskar över härskartekniker
Fler texter om härskartekniker och mobbing
Texter om makt

Kritik av konflikthantering

Olika texter om ledare och ledarskap
Skicklig inkompetens
Skicklig inkompetens under föredrag
Ledarfixering
Konflikthantering kapas av medelklass
Oanvändbar ickevåldsträning
Medvetna individer förändrar inte
Kunskap tar ej bort rasism

Problem med metoder inom konflikthantering

Makt i värderingsövningar
Problem med aktivt lyssnande
Maktkritik av jag-budskap

Jämlikare mötestekniker

Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Konsensus som beslutsmetod
Stormöten blir funktionell dumhet
Istället för en styrelse
Mobbningsmetoder under jämlika möten
Texter om centralstyrning
Texter om funktionell dumhet

Demokrati

Texter om demokrati
Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Fler texter om demokrati och organisation

Begrepp

Performativ är inte performance – Judith Butler
Ickevåld
Rekursiv förändring
Fler texter om ickevåld
Fler texter om performativ

Organisation

Funktionell dumhet
Medarbetarskap snarare än ledarskap
Bortom styrmodeller
Räfflad organisation – inte platt
Moral motstår lojalitet
Skydda organisationen från information

Rasifiering

Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Bjud inte upp fascismen som motdansare
Fler texter om rasifiering

Gemensamma snarare än individuella lösningar

Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin

Konflikter & konflikthantering

Neshast: persisk problemlösning
Konflikthantering vid sexism
Intolerans mot intolerans
Fler texter kring konflikthantering
Förstärka konflikter – systemteori
Texter om moral

Ickevåld

Texter om Gandhi
Texter om Martin Luther King

Teori och forskning

Maktteori
Teori och forskning kring konflikthantering
Teori och forskning kring samhälle och förändring
Feminism
Texter om jämlik & platt ontologi
Texter om puls, repetition och reproduktion

Läsa inför första kursen

Det är praktiskt att ha läst introduktionssidan om övergripande begrepp innan du går kurs i performativt konfliktingripande och ickevåld.

För dig som vill fördjupa dig ännu mer före eller efter en kurs finns fler texter samt några poddar och filmer här i vänsterspalten.

Per tränar ickevåld i Kirgizistan

Läs bara det som är användbart

Texterna till vänster handlar om olika sammanhang: arbetsplatser, offentliga verksamheter, företag, organisationer, ideella folkrörelser eller till aktivister som vill bygga en annan värld. Läs det som är relevant för ditt arbete.

Några av texterna tar upp forskning och kan vara svårlästa för den som inte är insatt. Hoppa givetvis över det som inte är användbart för ditt eller ert behov, eller som är obegripligt. Låter det ändå viktigt för ert arbete så ta upp det under kursen.

Kursledare

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut fjorton böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Mer ickevåldsträning i Kirgizistan

Bli kreativ med texten och dela funderingar!