Läsa före eller efter kurs i konfliktingripande

Texter att läsa före eller efter kurs i konflikthantering & civilkurage

Om kurserna & kursledaren
Om konflikthantering

Neshast: persisk problemlösning
Konflikthantering vid sexism
Intolerans mot intolerans
Fler texter kring konflikthantering

Mobbing & härskartekniker

Einsteins ingripande vid mobbing
Rituella mord på ledare

Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Intolerans mot intolerans

Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Visuella mobbtekniker i möten
Humor och patetism
Fler texter om härskartekniker och mobbing

Kritik av konflikthantering

Skicklig inkompetens på ledarskapskurser
Ledarfixering
Oanvändbar ickevåldsträning
Medvetna individer förändrar inte

Kunskap tar ej bort rasism

mötestekniker

Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Stormöten blir funktionell dumhet
Istället för en styrelse

Begrepp

Performativ är inte performance – Judith Butler
Ickevåld
Rekursiv förändring
Fler texter om ickevåld
Fler texter om performativ

Film & audio

Kortfilm: Kurs i konfliktingripande
Kortfilm: Feministisk mötesteknik
Erfarenhet med mötesteknik
Filmer med Per Herngren

organisation

Funktionell dumhet
Medarbetarskap inte ledarskap
Bortom styrmodeller

Räfflad organisation – inte platt
Moral motstår lojalitet

Om demokrati

Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Antidemokratiskt konsensus
Konsensus som sekterism
Fler texter om demokrati och organisation

Rasifiering

Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Fler texter om rasifiering

Gemensamma snarare än individuella lösningar

Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin

Problem med metoder inom konflikthantering

Makt i värderingsövningar
Problem med aktivt lyssnande
Maktkritik av jag-budskap

Teori och forskning

Maktteori
Texter om teori och forskning
Feminism
Texter om jämlik & platt ontologi
Texter om puls, repetition och reproduktion

introduktionstext inför första kursen

Det är praktiskt att ha läst introduktionssidan innan du går kurs i performativt konfliktingripande och ickevåld. Läs första delen fram till de olika kurserna presenteras. Texten är till för att alla deltagarna ska ha lite hum om de begrepp som används. För dig som vill fördjupa dig ännu mer finns fler texter och några filmer i spalten till vänster.

Läs bara det som är användbart

Texterna till vänster handlar om olika sammanhang: arbetsplatser, offentliga verksamheter, företag, organisationer, ideella folkrörelser eller till aktivister som vill bygga en annan värld. Läs det som är relevant för ditt arbete.

Några av texterna tar upp forskning och kan vara svårlästa för den som inte är insatt. Hoppa givetvis över det som inte är användbart för ditt eller ert behov, eller som är obegripligt. Låter det ändå viktigt för ert arbete så ta upp det under kursen.

 

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige.

Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

 

 

 

Kommentera gärna