Hur ska vi fira gudstjänst? Leif Herngren

Reflektion av Leif Herngren efter att han blivit gripen vid pingstmässa på SAAB Microwave

Varför firar vi gudstjänst? Vad gäller för gudstjänster? Hur skall vi ”rätt” forma våra gudstjänster?

Just nu håller jag på att läsa profeten Amos efter att ha ”kämpat” mig genom profeten Jeremia. Jag skriver ”kämpat” eftersom jag nu läser texterna i min tyska bibel in heutigen Deutsch för att få bibeltexten i annan lyster än den svenska. Men också därför att Jeremia har så många texter där våld skildras som uttryck för Guds vilja. Men där finns också dessa ord: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Vi utmanas till attresa vägmärken, rösa leden. Vi möter allvaret i orden: En vilsegången hjord var mitt folk, herdarna förde dem vilse.

Amos ger ju en mycket skarp kritik av sin samtids högtider. Jag avskyr era fester… står inte ut med era högtider. Det allvarliga för mig är att den kritiken drabbar också dagens gudstjänster i vilka jag mer än en gång uppfattar att de får karaktären av uppträdanden – som då och då också åtföljs av applåder. Amos visar på den profetiska dimensionen som en del i fromhetslivet. Låt mig slippa dina psalmer. Vilket innehåll ryms i sångerna som sjöngs?

Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Det profetiska inslaget skall inte bara skymta fram. Det skall flöda fram. Sker detta?

På söndag skall jag predika över ”trefaldighetstro”. Här på Västkusten har man ofta satt ”den rätta tron” i fokus. De nytestamentliga texterna brukar inte termen rätt. Där möter vi ordet sund, eller frisksom det också kan tolkas – Jesu Kristi sunda ord – den sunda läran (Paulus till Timotheos). Begreppet rätt tenderar att placera tron enbart till huvudet medan sund för mig relaterar tron till hela min varelse.

Paulus skriver vidare att det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre därför att de kliar i dem att höra sådant som de önskar.

Hur ofta har jag inte själv frestats att forma såväl gudstjänst som förkunnelse för att svara upp mot förväntade önskemål. Det som är gott att höra och stämmer med människors vanor och värderingar.

Mina tankar går till gudstjänsten i Nasaret i vilken Jesus gavs tillfälle att lägga ut glädjebu­det och gör detta utifrån sin kallelse att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och att ge de förtryckta frihet. Det var för honom inbegripit i ett nådens år från Herren. Vi vet hur den gudstjänsten slutade. Det han förkunnade förankrat i dessa begrepp var up­pen­­barligen inte det som de ville höra.

Detta ger inte några enkla svar på frågorna jag ställde. De är ord och händelser jag funderar över i min brottning över hur gudstjänst och förkunnelse skall ta gestalt. Det jag genom åren framför allt saknat är den profetiska dimensionen. Rymdes den i vår pingstmässa?

Leif Herngren
2012 05 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Herngren längst till höger. Reflekterande samtal där både polis och Leif funderar tillsammans. Leif är här gripen och skulle egentligen sitta fånge i polisbussen men på grund av stela ben fick han dispens av vänliga poliser att stå utanför bussen. Leif släpptes efter ungefär fyrtiofem minuter.

Mer om civil olydnad & gudstjänster

Start
Undermeny
Pingstmässa

Pålysning civil olydnad
Vapenfabriksinspektion april 2013: bilder

Kyrkomanual för pingstmässa
Feministisk & ickevåldslig mötesteknik
Vängrupper – inte centralstyrning
Reflektion pingstmässan 2013 av Per
Välkommen på kurs i ickevåld

English: Arrested at Pentecost service
Tre gripna på pingstmässa 2012
Bilder från pingst 2012 – photos
Pingstnovena
Pressmeddelande 2012 05 28
Smida svärd till plogbillar på Microwave
Vin & fikonträdsplanteringar på SAAB

TEXTER: PINGST & CIVIL OLYDNAD
Civil olydnad av Lisa Gerenmark
Tro eller lag av Lisa Gerenmark
Överlåtelse till ickevåld
Pingsten bud om Gud Leif Herngren
Hur ska vi fira gudstjänst? Leif Herngren
Gör Gud sönder våra vapen?
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? I
Hur blev lydnad totalitär i kyrkor? II
Lagfundamentalism i kyrkor
Ickevåldets teologi – Leif Herngren
Leif Herngren bloggar om ickevåld
Pingst krossar barriärer
Liv tar plats och möter motstånd i pingst
I pingst materialiserar kyrkan
Postprotest Ickevåld lämnar det negativa
Hur protest avsätter oss
Jesus queerar – protesterar ej
Jesus queerar korset
Fängelser agerar i ickevåld
Civil olydnad palmsöndagens kung
’Gud är Herre’ var civil olydnad
Civil olydnad i gungning efter tre aktioner
Arvsynd: mål-medel separeras
Motstånd drar – påverkar inte
Civil olydnad är kaskader: queerfeminism
Ickevåld flätar ihop: queerfeminism
Inga pressmeddelande till nyhetsredaktion
Ut ur nyhetsslaveriet
Nyhetsslaveri tränger ut ickevåld
Undvik elitistisk civil olydnad
Blogg om ickevåld som befrielseteologi
Politik och religion
Bör riksdag blir lika politisk som kyrkor?
Vår fader – anpassad version
.
Till församlingarna om pingstmässa 2013
Pålysning civil lydnad pingstmässa 2013
Pålysning civil olydnad-pingstmässa 2013
Pålysning pingstmässa 2012

Blogg

English, Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Lämna ett svar

Rulla till toppen