Konflikthantering mot mobbning

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren © 

Start

Meny Beställ kurs

Aktuella öppna kurser
Årets folkbildare i Sverige
Teori om konflikthantering
CV för Per Herngren
.
---kurser som kan beställas---
>>HÄRSKARTEKNIK & MOBBING<<
Härskartekniker Ingripa & Dialog
Konflikthantering mot mobbning
Konflikthantering vid sexism
.
>>LEDA ÖVNINGAR<<
Träning för tränare
Lärlingsutbildning
.
>>ARBETSPLATS & TEAM<<
Effektiva & demokratiska möten
Medarbetarskap på företag
Personalkurs i konflikthantering
Personalkurs: Diskriminering
Personalkurs Mångfaldiga olikhet
Teamarbete: Öka engagemang
Innovativa team
Komplex organisation
.
>>UNGDOMAR<<
Arbeta med ungdomar
Ickevåldsträning för ungdomar
.
>>GLOBALA KONFLIKTER<<
Träning i civilkurage
Biståndsarbete & konflikthantering
Civilmotstånd i krig
Dialog Stadsplan-Arkitekt-Boende
.
>>SCHEMA & TIDIGARE KURS<<
Exempel på schema
Tidigare kurser

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Ingripa vid diskriminerande särbehandling och mobbning

Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid mobbning, upptäcka ’osynlig’ mobbning samt upprättelse av offret. Kursen tar speciellt upp hur man ingriper vid svårupptäckt mobbning i grupper som ser sig som ganska hyggliga och snälla.

 

Aktuella öppna kurser med ingripande vid mobbning

 

 

från pressmeddelande september 2011

Ickevåldsträning har utvecklats för att användas vid mobbing

Kurs i att ingripa vid mobbning & diskriminerande särbehandling

Under våren 2011 har flera tidningar diskuterat varför de olika program och projekt som används mot mobbing inte ger statistiskt säkerställda resultat. Ickevåld i traditionen från Gandhi och Martin Luther King har en helt annan ansats än planerade program, projekt och kampanjer. Sedan 1992 har Per Herngren utvecklat ickevåldsträning i traditionen från Gandhi för att kunna användas vid mobbing mot vuxna och ungdomar. 15-16 september ska denna träning presenteras i koncentrerad form för första gången organiserad av Studieförbundet Bilda.

Per Herngren visar hur träning av många "små" metoder för direkta ingripanden vid mobbning är mer realistiskt än den Stora Metoden eller Lösningen. Träning i ickevåld handlar om att 'sätta' metoderna i kroppen ungefär som när man lär sig dans.

Per Herngren har publicerat nio böcker på fyra språk. Under våren 2011 arbetade han i södra Kurdistan och norra Irak med ickevåldsträning. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige 2002.
Läs mer om Per Herngren här.
 

 

Om kurser i Proaktivt Konfliktingripande vid mobbning

Det finns ingen lobbygrupp eller organisation som verkar för mobbning. Ändå är mobbning förmodligen det största problemet på arbetsplatser idag. Så gott som alla skulle säga att de är emot mobbning, men ändå ramlar annars ganska hyggliga grupper in i utstötning och mobbning. Kurser i konflikthantering och i hur man ingriper vid mobbning är det som många deltagare saknar mest på bland annat lärarutbildning, socialhögskola, fackkurser och flera andra utbildningar.

De vanligaste misstagen när arbetsledare eller arbetskamrater på arbetsplats ingriper vid mobbning är att använda tekniker för medling eller ensidigt fokusera på att göra folk medvetna om problemen. Det behövs istället ett större fokus på öva in tekniker för att ingripa så fort mobbning uppstår samt till upprättelse av offret.

För att kunna ingripa mot mobbning behövs övning både i att upptäcka den samt att använda en rad olika metoder för ingripande. Vilken styrka och vilka svagheter finns i varje metod? Under en kurs i Proaktivt Konfliktingripande kan det ta flera dagar innan dessa tekniker landar och sätter sig i ryggmärgen på deltagarna. För att alla deltagare ska kunna tillgodogöra sig träningen och samtalen kring teorin så är det maximalt åtta personer på varje kurs.

Kunskap har inte bara med huvudet att göra, den sätter sig efterhand i hela kroppen, ungefär som när man lär sig dans, teater eller sport. Inte heller här skulle man komma speciellt långt med bara föreläsningar, information eller medvetandegörande.

Disposition kallar den franske filosofen Merleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i hela kroppen snarare än enbart i huvudet. De visar dessutom att kunskap inte är individuell, den handlar om hur vi övar på att samspela med varandra.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande 

 

Några övningar mot mobbning

(Varje kommatecken särskiljer en eller flera övningar  som används under kurserna i Proaktivt Konfliktingripande.)

Avbruten och ignorerad. Baktala, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, uthängning, storgrupp, utfrusning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater, skuldbelägga offret, skylla på offret, balansera övergrepp. Mobbning mot chefer, rituella mord på ledare.

Skiljedom, upprättelse, försoning.

 

Mobbning och makt i samtal

Makttekniker, Maktspråk och maktbeteenden. Triad eller parövningar, pröva att bryta olika maktspråk. Snabbövning cirkel.

Stärka-undergräva: Splittring, jargong, ironi, patetisk, girafföron, moralism, antimoralism, charm, terapeut, vampyr, informalism, flörta, beskydda, ointresse, lojalitet, allians, upprepning, negerad uppskattning, asocial pratsamhet, självlyssnare, ej lyssnar, undvika att dras in.

 

Maktmekanismer inbyggt i gruppen

Intimitetens konsensus, grupptryck. Konflikträdsla. "Du skapar ju konflikter" Självcensur, förhandlar i huvudet.

Rävar, erfarna, gruppen värderar inlägg olika, auktoritär personlighet, grå eminenser, klamra sig fast vid det som är, svansen, avhoppare, löshästar, hoppjerkar, preliminärt, bromskloss, protest, protest som konstituering och bekräftelse.

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Aktuella öppna kurser

 


Beställ en kurs

för er organisation, arbetslag eller team

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Kontakta oss för analys av behov och offert:

Mejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Mobil: 070-88 77 211


 

 

Kursledaren

  • Förutom att under 2014 leda kurser runt om i Sverige för bland annat Rädda Barnen utbildade Per Herngren demokratiorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker och ickevåld.

  • Per Herngren har 2010-2011 varit speciellt aktiv med att träna demokratiaktivister i Mellanöstern. Hösten 2010 tränade han demokratiaktivister från Iran. Våren 2011 tränade han i södra Kurdistan och norra Irak. Hösten 2011 tränade han demokratiaktivister vid floden Tigris vid gränsen Kurdistan, Syrien. Deltagarna kom från Iran, Tunisien, Egypten, Kurdistan, Irak, Syrien och Turkiet.

  • 2002 blev han Årets Folkbildare i Sverige för sitt arbete med kurser i ickevåld.

  • Per Herngren har publicerat nio böcker på fyra språk.

  • Han har lett utbildningar och träning i samarbete, beslutstekniker, ickevåld och konfliktingripande sedan 1985.

  • Läs mer på hans CV.

 

Kontakt
070-88 77 211
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

Film om boken

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international