Ingrip! Träna civilkurage & konflikthantering – boka kurs med Jämlika

Logga för Jämlika Praktiskt träning i civilkurage

Jämlikas träning i civilkurage & performativ konflikthantering ger era anställda färdigheter att ingripa i förtryck och trakasserier på arbetsplatsen. Er organisation får långsiktiga förutsättningar för en effektiv, konstruktiv och jämlik arbetsplats. Våra utbildningar passar för chefer, anställda, små och stora arbetsgrupper och är alltid skräddarsydda utifrån era önskemål och specifika behov. Jämlikas tränare Frida Ekerlund, Jens Molander och Per Herngren har erfarenhet att leda kurser internationellt samt för privat- och offentlig förvaltning.

VARFÖR TRÄNA?
Frida, Jens och Per håller här 44 kurser för Vattenfall

För att kunna ingripa snabbt och konstruktivt i situationer behöver vi praktiskt träna in nya vanor och reflexer. En del organisationer som vill skapa en jämlikare arbetsplats satsar på att ta in föreläsare som berättar om till exempel härskartekniker och hur man bör agera för att stoppa dem. Utifrån vår erfarenhet leder inte medvetandehöjande föreläsningar till att vi ändrar hur vi agerar, dvs. vår förmåga att ingripa i förtryck och orättvisor förbättras inte genom information och intellektuell kunskap. Förmågan att ingripa och agera kräver reflexer, vanor, en bred civilkurage- repertoar och att kollegor och arbetsgrupper praktiskt tränar tillsammans.

 

HUR GÅR TRÄNINGEN TILL?

Övningarna skräddarsys utifrån era specifika behov och kan exempelvis fokusera på hur vi kan ingripa mot härskartekniker, sexism, sexuella trakasserier, rasism, mobbning, hot och våld. Träningen sker i små grupper om 8-10 personer och våra tränare ser till att samtliga deltagare utmanas och ges personlig och konstruktiv analys. Övningarna designas så att deltagarna lätt kan relatera till de situationer vi tränar ingripanden i. Förutom träning i civilkurage och performativ konflikthantering övar deltagarna tekniker för hur de proaktivt- alltså innan ett förtryck ägt rum, kan agera för att skapa en mer omsorgsfull, konstruktiv och kreativ arbetsplats. På så vis blir era anställda skickliga i att skapa och återskapa jämlikhet, såväl som att ingripa när förtryck sker.

FÖR BOKNING & FRÅGOR kontakta Jämlika

Jens Molander
Mejl: jensmolander@gmail.com
Mobil: 0737626467

TIDIGARE KUNDER I URVAL

Vattenfall kundservice, Feelgood företagshälsovård, Lärarhögskolan, Göteborgs universitet, Polishögskolan, Uppsala universitet, Borås-, Göteborg-, Härryda- och Malmö kommun, RFSL, Umeå universitet, Lärande i Sverige AB, ABF, Sensus Studieförbund. Våra tränare Frida Ekerlund, Jens Molander och Per Herngren har också lett träningar internationellt i Kirgizistan, Irak, Turkiet, Chile, Ecuador och Guatemala.

om VÅRA TRÄNARE

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common

Per Herngren har blivit utsedd till Årets Folkbildare i Sverige och har lett konflikthanteringskurser i Europa, Centralasien, Sydamerika samt i Mellanöstern sedan 1985. Utöver det har han även gett ut tio böcker på fyra språk. Per har dessutom blivit utvald av War Resisters International till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

 

 

Frida Ekerlund, fil kand i fred- & konfliktstudier och en MA i Global Studies med genusinriktning. Har arbetat med kvinnors och urfolks rättigheter i Latinamerika. De fyra sista åren har hon utbildat nya tränare i konfliktingipande ur ett ickevåldsperspektiv. Projektledare för klimatprata.se och metodutvecklare och utbildare i konstruktiva klimatsamtal och ekocivilkurage.

 

 

Jens Molander grundade organisationen Vardagens civilkurage 2015 och Jämlika 2017. Sedan dess har han utbildat ca. 50 civilkuragetränare, hållt i hundratals civilkurageträningar och haft flertalet styrelseuppdrag i Vardagens civilkurage. 2018 släpptes metodboken Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage som Jens författat tillsammans med Frida Ekerlund och Gustaf Sörnmo.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!