textsamlingar

Texter om upplysning

Ras och klass återskapas genom att göra en gruppidentitet mer upplyst och informerad än andra.

Texter om system

System är hur något ska kunna genomföras upprepade gånger.

Texter om staten

Stat är organisation som samordnar flera olika gemensamma angelägenheter.

Texter om skicklig inkompetens

När föredragshållare, kursledare eller chefer blir duktiga på att skapa igenkänning uppstår skicklighet i inkompetens.

Texter om singularitet

Singulariteter återskapar sig i dynamisk ömsesidighet vilket frigör dem från central styrning och kontroll.

Texter om revolution

Revolution är att återvända till en annan ordning för att finslipa och träna, reformera och experimentera.

Texter om rekursiv

Rekursiv förminskar visionen tills den kan förverkligas. Igen och igen …

Texter om realism

Realismens frestelse är att representera det verkliga och på så sätt undvika att bli verklighet

Texter om rasifiering

Rasifiera är handlingar som särskiljer, överordnar och underordnar människor med hjälp av utseende, nationalitet eller kultur.

Texter om queer

Queer onormaliserar, onaturaliserar genom att intervenera i en ordning

Texter om puls

Ömsesidig förstärkning mellan dåtid, nutid och framtid skapas genom övning i att sätta pulsen

Texter om nationalism

Slaka flaggor normaliserar nationalismen. Viftande flaggor stör normaliseringen.

Texter om resonans

Återkommande aktioner och verksamheter kan hamna i resonans. Då förstärker de varandra.

Kurser som kan beställas

Övningar varvas med teori under Per Herngrens kurser. Utifrån organisationens önskemål och behov övar deltagarna ett spektrum av metoder för att ingripa. Det finns inga enkla fix eller trestegs-modeller. Istället bygger kurserna upp en mångfald av färdigheter hos både grupp och deltagare. Praktisk information om kurserna

Texter om Martin Luther King

”we cannot believe, or we cannot go with the idea that the end justifies the means because the end is pre-existent in the means.” Martin Luther King, 1961

Texter om motstånd

Förverkligande behöver motståndskraft för att fortsätta förverkliga

Texter om mötestekniker

Möten är som att spela fotboll tillsammans, teknikerna sätter sig i gruppen. Och deltagarna behöver dessutom finslipa, träna och uppfinna nya demokratitekniker.

Texter om medelklass

Medelklass producerar upplevelse och trygghet, duktighet och personlig utveckling

Texter om materialism

Ande kommer från andning, en kropp som andas får liv,anden förkroppsligar därmed kroppen

Texter om lydnad

Problemet med våld och förtryck är lydnad– inte kungar och presidenter