Handledning med kollegor och arbetslag

Kontakt
Beställ kostnadsförslag

Handledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han utdelades Göteborgs fredspris 2022. Och han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Per Herngren

Per har arbetat med handledning och utbildat i effektivare beslutstekniker och konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Se mer i Per Herngrens CV.

Handledning med Per Herngren varvar reflektion med praktisk övning i att ingripa i olika situationer utifrån gruppens behov. Fokus är på analys, innovation och att träna metoder, syftet är att bredda gruppens repertoar. Handledning tar på så sätt tillbaka sin betydelse av lärande och praktik och begränsas inte till samtal.

Handledning som praktik

Metodiken för handledning som Per Herngren arbetar med är performativ. Det innebär att mål och medel vävs ihop och blir ett.

Hur uppfinner gruppen kreativt metoder för att både ingripa vid konflikter och omsorgsfullt stödja varandra? Vilka arbetsmetoder skapar både jämlikhet och effektivitet? Hur motverkas tröghet i organisationen?

Samtal och analys varvas med handledande fortbildning för gruppen. Utvecklingsarbetet anpassas efter gruppens resurser och behov.

Handledningen praktiserar relevant vetenskap. I samarbetet har vi upphandlingsavtal med flera kommuner.

Handleda färdigheter i att ingripa

Handledningen är utformad för att bygga ett mer innovativt och effektivare samarbete samt motverka funktionell dumhetskicklig inkompetens och intränad oförmåga på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om verktyg för blackboxing som motverkar överbelastning av information och kommunikation.

Samtal tar upp ett spektrum av metoder för beslut och konstruktiv problemlösning. Innovativa beslutstekniker överskrider åsikter och uppfattningar istället för att befästa dem. Dessutom tar samtal och övning  upp performativa metoder för att ingripa vid olika former av härskartekniker, övergrepp eller konflikter.

Form för handledning

Kontakta oss för analys av behov och kostnadsförslag

Mejl:
per.herngren(snabel-a)gmail.com
konfliktingripande(snabel-a)gmail.com

Mobil: 070-88 77 211

  • Hur ingriper gruppen konstruktivt vid baktaleri och mobbning? Och hur ingriper kollegor vid härskartekniker, rasifiering, diskriminering och sexuella trakasserier?

Under handledningen varvas praktiska samtala med analys och teori utifrån organisationens önskemål och behov. Det existerar inga enkla fix eller trestegs-modeller. Istället bygger handledningen upp en mångfald av färdigheter och metoder.

Reflekterande samtal varvas med praktiska övningar på situationer, metoder och organisationsstruktukturer. Färdigheter behövs för att gruppen ska kunna översätta sina innovativa samtal under handledningen till realistiska situationer. Goda intentioner och välformulerade mål räcker inte.

Fokus är på gruppens samarbete snarare än enskild duktighet. Varje deltagare får dock personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under handledningen. Handledningen bygger på metoder från främst proaktivt och performativt konfliktingripande.

Undvika fällor med handledning

Att bara lyssna på föreläsare och bli medveten om ojämlikhet, övergrepp eller härskartekniker leder gärna till frustration och hopplöshet i gruppen. Ensidigt fokus på föredrag riskerar till och med att skapa en intränad oförmåga i att ingripa. Handledning behöver därför varva samtal, teori med praktisk övning. Precis som att lära sig dans, hantverk eller sport krävs det även övning för att samarbete, konflikthantering och civilkurage ska fungera.

  • En risk med handledning är att den reduceras till att prata ut. Handledningen frestas i så fall att bli ett andrum för att orka med en arbetssituation som inte riktigt fungerar.
  • Ett närliggande misstag är att handledning och föreläsningar förvandlas till kraftkälla, så kallad magisk fetischism. Handledningen ger kraft som gör att medarbetarna orkar fortsätta med ickefungerande strukturer och metoder.
  • Ett annat misstag är att sätta upp vackra och avlägsna mål. Handledningen riskerar i så fall att bidra till att göra dem ouppnåeliga.
  • Handledning riskerar att producera skicklig inkompetens. Estetiska modeller kan ge inspiration och energi utan att tillföra något. De bekräftar istället för att uppfinna metoder och ordningar som faktiskt löser problem.

Genom att bredda gruppens färdigheter fastnar inte arbetsgruppen i den enkla modellen eller lösningen. Det ger gruppen verktyg för att bli mer effektiv och innovativ. Det behövs verktyg för att en grupp ska bli självgående när det gäller att gripa in i problem, konflikter och tröghet.

För att nya rutiner, skicklighet och metoder ska sätta sig i kroppen handleder vi främst i grupper på 6-8 deltagare åt gången. För större organisationer är det både möjligt att ha parallell handledning med flera handledare, eller flera efter varandra med samma kursledare. Även Zoom-handledning erbjuds.

Effektivare möten kan spara in 20 procent av arbetstiden

Per Herngren handleder även i effektivare och mer jämlika möten. Enligt Dale Whelehan, en forskningsledare för en studie, gav deras undersökning att effektivare möten kan spara in 20-30 procent av arbetstiden. För en mindre arbetsplats motsvarar det kostnad på hundratusentals kronor per år.

”Enligt Whelehan visar studien att den genomsnittliga arbetstagaren förlorar två till tre timmar varje dag på grund av dåligt strukturerade möten, dålig teknikimplementering och enkla distraktioner.

– Så fyradagarsveckan är redan här, vi kan bara inte se den eftersom den är begravd under dessa föråldrade metoder, säger han.”

Vetenskap som Per använder

Handledningen använder främst följande forskning (klicka för att läsa mer):

Forskning kring organisation och konflikthantering: funktionell dumhetskicklig inkompetensickelinjär utvecklingrekursivt systemskiftesystemteoristyrmodellerplatt ontologiskillnad genom repetitionGilles DeleuzeBruno Latour.

Queerfeministisk forskning: performativt förverkligandeledarskapJudith ButlerSara Ahmed.

Forskning om makt och härskartekniker: mobbningrasifieringindividualism.


Några begrepp

  • Performativ är att låta mål och medel bli ett, istället för att gruppen skjuter målet på framtiden. Performativ är handlingar som genomför visionen.
  • Proaktiv arbetar direkt med lösningar istället för att skjuta dem på framtiden. Proaktiva metoder hjälper deltagare att ta sig ur reaktiva reflexer och beteenden.
  • Blackboxing är metoder som hindrar grupper, medarbetare och organisation från att bli överbelastad med kommunikation och information.

Samarbete kring handledning

Per Herngren samarbetar med flera parter kring konflikthantering, civilkurage, ickevåld och medarbetarskap. Det gör det möjligt att åta sig omfattande utbildningsuppdrag för hundratals medarbetare.

Upphandlingsavtal finns med flera kommuner i vårt utbildningssamarbete, exempelvis med Göteborg, Orust, Tjörn, Stenungssund, Kungälv och Härryda. Kontakta oss före mer information.

Vardagens civilkurage är en organisation som är inriktad på träning i att ingripa. Från när organisationen startade har Per deltagit i utvecklingen av träningsmetoder.

Centralasiengrupperna anlitar Per för träning i civilkurage och ickevåld i Kirgizistan. Samt även för träning av demokratiaktivister från andra länder i Centralasien.

Jämlika och Civilkurage på jobbet är två utbildningsföretag som anlitar Per Herngren, Frida Ekerlund och Jens Molander för att hålla kurser i civilkurage och proaktiv konflikthantering för arbetslag, chefer och arbetsplatser.

Medarbetarskap arbetar Per Herngren med i samarbetet med Deploy AB för kombinerade kurser kring medarbetarskap, civilkurage och konflikthantering.

Studieförbundet Sensus samarbetar med Per kring öppna, offentliga kurser i civilkurage och konflikthantering.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!