identitet

Kultur är inte uttryck – Bourdieu

Min tolkning av Bourdieus fältteori är att den bryter med de som förklarar sociala fält eller kulturer med identitetsökande: att visa vem du är. Bourdieu avvisar voluntarism och individuella förklaringar. Fält skapar dynamiker och kan inte reduceras till ett instrument för individen eller gruppen. Fält är alltså inte en spelplan med individuella pjäser. Maktpositioner och …

Kultur är inte uttryck – Bourdieu Läs mer »

Ernesto Laclau

Det här är en läsning av ett urval av Ernesto Laclaus senare texter. Hans texter är svåra att förstå. Han skriver bra. Men han skriver extremt komprimerat. Laclau är inspirerad av Gramsci, Saussure och Derrida. Av Gramsci tar han hegemonibegreppet. Saussures uppdelning av tecken i att syfta och det som åsyftas är logiken i flera …

Ernesto Laclau Läs mer »

Allians av olikhet, ej identitetspolitik – Judith Butler

I Judith Butlers teori om ickevåld lyfter hon fram hur prekaritet, bekymmer, visar hur vi behöver varandra. Ömsesidig hjälp och att vara social är förutsättningar för att kunna leva. Detta gäller även politiska organisationer. Folkrörelser och andra politiska organisationer behöver varandra. Motstånd och folkliga rörelser ska, enligt henne, skapa skillnader snarare än identitet. Organisationer som …

Allians av olikhet, ej identitetspolitik – Judith Butler Läs mer »