beställ kurs

Hur kyrkor lämnar nyliberalism – kurs med Katinka Randin och Per Herngren

Jämlikare och effektivare demokrati kan tränga tillbaka New Public Management och nyliberalism i kyrkor! Beställ intensivkurser med Katinka Randin och Per Herngren En anda av New Public Management har lyckats besätta delar av kyrkan. Nyliberalism tränger undan solidaritet och kreativitet, engagemang och jämlik demokrati. Dessa nyliberala andar genomför en omvänd exorcism i kyrkor och administration. …

Hur kyrkor lämnar nyliberalism – kurs med Katinka Randin och Per Herngren Läs mer »

Ingrip! Träna civilkurage & konflikthantering – boka kurs med Jämlika

Jämlikas träning i civilkurage & performativ konflikthantering ger era anställda färdigheter att ingripa i förtryck och trakasserier på arbetsplatsen. Er organisation får långsiktiga förutsättningar för en effektiv, konstruktiv och jämlik arbetsplats. Våra utbildningar passar för chefer, anställda, små och stora arbetsgrupper och är alltid skräddarsydda utifrån era önskemål och specifika behov. Jämlikas tränare Frida Ekerlund, …

Ingrip! Träna civilkurage & konflikthantering – boka kurs med Jämlika Läs mer »

Kontakta Per Herngren

Per Herngren Sandeslätt 54 SE-424 36 Angered Sweden Mobil: 070-88 77 211 +46708877211 Mejl: per.herngren(snabel-a)gmail.com Twitter: @PerHerngren Facebook om konflikthantering Kurs: Beställ kurs i civilkurage och konflikthantering

Träning i civil olydnad

Mohandas Gandhi menar att vi behöver mer träning i ickevåld än vad soldater behöver för att gå ut i krig. Samhällsförändring handlar mer om träning än om upplysning och information. Nedan är några idéer för att organisera ickevåldsträningar i er grupp. Träning i civil olydnad tar upp olika problem, teorier och praktiska övningar för aktioner. …

Träning i civil olydnad Läs mer »

Hur ingriper vi vid sexuella trakasserier, härskarteknik och sexism? – kurs med Sensus

Boka kurs av Sensus till din arbetsplats eller som facklig kurs Träna på praktiska verktyg och metoder för att ingripa vid konflikter på arbetet. Hur kan man ingripa konstruktivt i ett tidigt skede vid baktaleri, mobbning, rasism, härskartekniker, sexism eller trakasserier i arbetslag eller organisationer? Det handlar om civilkurage för att ta ansvar för #metoo-berättelserna. …

Hur ingriper vi vid sexuella trakasserier, härskarteknik och sexism? – kurs med Sensus Läs mer »

Ingripa i sexuella trakasserier och härskartekniker – Kurs i konflikthantering för kyrkor

Beställ en kurs till organisation eller församling. Eller gå en öppen kurs med Sensus Hur kan kyrkans aktiva och personal öva civilkurage för att bryta tystnadskultur i kyrkor? Hur ingriper vi kraftfullt och samtidigt med omsorg vid sexuella trakasserier, härskartekniker och mobbning? Hur kan kyrkans verksamheter och arbetsgrupper ta ansvar för metoo-berättelserna genom att införliva …

Ingripa i sexuella trakasserier och härskartekniker – Kurs i konflikthantering för kyrkor Läs mer »

Civilkurage & konflikthantering för att bryta tystnadskultur – workshop

Utifrån behov beställer er organisation kurser eller workshops. Hur tränar vi civilkurage för att bryta tystnadskultur och åskådarrollen? Hur kan praktiskt träning i att ingripa bryta frustration efter föredrag och information om övergrepp? Hur kan organisationen praktiskt ta ansvar för metoo berättelserna genom att införliva strukturer och färdigheter i att ingripa? Kurser och workshops i …

Civilkurage & konflikthantering för att bryta tystnadskultur – workshop Läs mer »

Hur ingriper vi i trakasserier och härskartekniker – facklig kurs i konflikthantering

med sensus och Per Herngren Hur ingriper fackliga representanter och chefer vid sexuella trakasserier, härskartekniker och sexism? Beställ en facklig heldagskurs av Sensus. Fokus ta ansvar för metoo-berättelser och om att ingripa i härskartekniker. Kontakt: Katarina Wallgren på Sensus: katarina.wallgren@sensus.se Kursen tar upp hur ingripande vid övergrepp utförs på ett sådant sätt att jämlikhet, upprättelse …

Hur ingriper vi i trakasserier och härskartekniker – facklig kurs i konflikthantering Läs mer »

Konflikthanteringskurs för fackförbund

Hur bryter vi tystnadskultur? Konflikthantering och civilkurage kräver färdigheter. Demokrati och jämlikhet, ickevåld och konflikthantering behöver tränas för att det ska fungera. Det räcker inte med värdegrund, information eller medvetenhet. Beställ en facklig heldagskurs med Per Herngren av Sensus. Tema: ingripa vid övergrepp och härskartekniker. Tillsammans med kursledaren Per Herngren arrangerar Sensus kurser för fackförbund kring konflikthantering, …

Konflikthanteringskurs för fackförbund Läs mer »

Konflikthantering i arbete med ungdomar

Gå en av de öppna kurserna eller beställ en kurs till er organisation Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid konflikter, övergrepp, sexuella trakasserier eller våld bland ungdomar; eller mellan vuxna och unga människor. Hur övar vuxna och ungdomar på att bryta tystnadskulturen? Kursen tar upp hur övning ger praktiska färdigheter som övervinner …

Konflikthantering i arbete med ungdomar Läs mer »

Innovativa team

Innovativt teamarbete samt besluts- och mötestekniker Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Deltagarna tränar praktiska tekniker för att intensifiera möten. Hur blir man innovativ tillsammans? Under kursen finslipas tekniker för att avlasta gruppen från ’information overload’, irritation och energidränering. Att bryta informationströtthet görs bland annat genom metoder för blackboxing. Kursledare …

Innovativa team Läs mer »

Diskriminering & särbehandling – personalkurser

Beställ kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Kurs om omsorgsfullt samarbete och konfliktingripande vid diskriminerande särbehandling, mobbning, rasifiering, sexuella trakasserier och sexism. Kursledare Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk. Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern …

Diskriminering & särbehandling – personalkurser Läs mer »

Personalkurs i konflikthantering

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Hur kan jämlika metoder skapa innovativ kreativitet och engagemang? Vilka metoder för att kombinera omsorg och rak kommunikation kan bryta tystnadskultur? Hur kan osäkerhet och sårbarhet bli kraftfullt för att ingripa vid övergrepp och sexuella trakasserier? Om mötestekniker, problemlösning, teamarbete & konflikthantering Deltagarna övar …

Personalkurs i konflikthantering Läs mer »

Konflikthantering för komplexa organisationer

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Från centralstyrning till komplexitet Kurs i samarbets- och beslutstekniker i komplexa organisationer. Deltagarna på kursen övar konkreta och praktiska metoder och organisationsmodeller för att öka kreativ komplexitet i organisation och team och samtidigt skapa möjlighet till stabilitet. Kursledare Per Herngren är utsedd till Årets …

Konflikthantering för komplexa organisationer Läs mer »

Innehåll för kurser i civilkurage och konflikthantering

Nedanstående är några exempel på schemainslag från ett spektrum av kurser i samarbetstekniker och konflikthantering, allt från situationer på arbetet till våld på gatan. Vid beställning av kurs väljer organisationen givetvis inriktning utifrån behov. Observera att alla pass och övningar nedan skulle ta ett par veckor så de olika kurserna innehåller urval beroende på inriktning …

Innehåll för kurser i civilkurage och konflikthantering Läs mer »

Konflikthantering mot mobbning

Under kursen tränar deltagarna olika metoder för att ingripa vid mobbning, upptäcka ’osynlig’ mobbning samt upprättelse av offret. Kursen tar speciellt upp hur man ingriper vid svårupptäckt mobbning i grupper som ser sig som ganska hyggliga och snälla. Beställ kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Träning i att ingripa vid diskriminerande särbehandling …

Konflikthantering mot mobbning Läs mer »

Civilmotstånd i krig

Träna civilmotstånd – om att ingripa i krig och förtryck Kursledare Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk. Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International har valt ut honom som en av …

Civilmotstånd i krig Läs mer »

Ickevåldsträning för ungdomar

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Träna på realistiska situationer. Ickevåldsträning för ungdomar bygger på korta, enkla men realistiska övningar. Deltagare övar på vardagssituationer eller situationer som ungdomar kan hamna i. Kursledare Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk. …

Ickevåldsträning för ungdomar Läs mer »

Biståndsarbete & konflikthantering

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Utbildning i samarbete och konflikthantering för biståndsarbetare Biståndsteamet tränar på att ingripa när någon i teamet ramlar in i gamla koloniala reflexer som exotisering, idealisering och naturalisering. Kursledare Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på …

Biståndsarbete & konflikthantering Läs mer »

Tidigare kurser i konflikthantering – arkiv

Aktuella öppna kurser hittar du istället på denna länk Eller boka kurser till er organisation. Här arkiveras tidigare kurser i konflikthantering, beslutstekniker och jämlikare samarbete. Dessa kan givetvis beställas på nytt.   Helgkurs: Öva att ingripa i konflikter ​Konflikthantering & civilkurage Lördag-söndag 20-21 november 2021 i Göteborg Anmälan till studieförbundet Sensus Nytt lägre pris 1400 …

Tidigare kurser i konflikthantering – arkiv Läs mer »

Träning i civilkurage

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Hur kan träning i att ingripa bygga civilkurage och bryta tystnadskultur? Hur kan osäkerhet och sårbarhet bli kraftfullt för att ingripa vid härskartekniker och sexuella trakasserier? Under kursen tränar deltagarna olika metoder för civilkurage: Att ingripa vid personligt, vardagligt och politiskt våld. Att ingripa …

Träning i civilkurage Läs mer »

Härskartekniker – kurs i ingripande & jämlikare dialog

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Vilka metoder för att kombinera omsorg och kraftfulla ingripanden kan bryta tystnadskulturen? Hur kan osäkerhet och sårbarhet bli kraftfullt för att ingripa vid övergrepp och sexuella trakasserier? Under kurser kring härskartekniker och samtalsmetoder övar deltagarna metoder för kreativa och jämlika samtal. Deltagarna tränar exempelvis …

Härskartekniker – kurs i ingripande & jämlikare dialog Läs mer »

Effektiva & demokratiska möten

Beställ kursers i effektiva beslut och innovativa möten till er organisation! Eller gå en öppen kurs Deltagarna får en praktisk kurs om effektivare och mer jämlika verktyg för att arbeta i team, arbetslag eller styrelse. Under kursen tränar deltagarna metoder för hur beslut skapar intensitet och affekt istället för att dränera teamet. Deltagarna över tekniker för hur …

Effektiva & demokratiska möten Läs mer »

Konflikthantering vid diskriminering och sexism

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Jämlika metoder mot sexism och trakasserier: Under kursen övar deltagarna olika metoder för jämlikare samtal och samarbete. Deltagarna tränar sig dessutom att ingripa vid underordning, sexism eller trakasserier. Feminismen har de senaste åren undersökt hur olika system av makt och övergrepp korsar varandra. Dominans, …

Konflikthantering vid diskriminering och sexism Läs mer »

CV för Per Herngren

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen