CV för Per Herngren

Utdrag ur CV för Per Herngren

Erfarenheter och bakgrund

Leder kurser i konflikthantering, demokratimetoder, civilkurage och ickevåld sedan 1985 och har publicerat tio böcker utgivna på fyra språk.

Utmärkelser

 • Årets Folkbildare i Sverige 2002 (Fönstret, kulturtidskrift).

 • Peace Award 1986 (War Resisters League, USA).

 • 1990 års utmärkelse av Stödfonden för civil olydnad.

Internationella uppdrag

 • Lett kurs för EU representanter från de olika medlemsländerna i feministiska mötestekniker (2017).

 • Tränat ickevåldstränare från Västsahara. För att nästa dag bli tränad av dem (2017).

 • Lett ickevåldsträning för Front mot slaveri för deras arbete med Ekta Parishad, Indien (2017).

 • I Osj, södra Kirgizistan, lett träningar i ickevåld samt feministiska mötestekniker för demokrati- och jämlikhetsorganisationen Novi Ritm och Centralasiengrupperna (2015).

 • Tillsammans med Rajagopal från indiska Ekta Parishad föreläst om Gandhis nonviolence (2015).

 • Utbildat demokrati- och rättighetsorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker, samt ingripa vid rasism och härskartekniker (2014).

 • Lett övningar för europeiska avdelningen av Nonviolent Resistance vilka arbetar med ungdomar och barnuppfostran utifrån Gandhis ickevåld (2014).

 • Utbildat demokratiaktivister vid floden Tigris, gränsen Kurdistan, Syrien, Turkiet. Deltagarna kom från Tunisien, Egypten, Iran, Kurdistan, Irak, Syrien, Palestina och Turkiet (höst 2011).

 • Utbildat ickevåld i södra Kurdistan, norra Irak i samband med ”arabiska våren” (2011).

 • Utbildat demokratiaktivister från Iran (2010). Visat ickevåldsträning på kurdisk tv över Irak, Iran och Syrien (2010).

 • Hållit konflikthanterings- och ickevåldskurser samt föredrag i Sydamerika, Chile (1988), Guatemala (2001), Ecuador (1988).

 • Hållit ickevåldskurser runt om i Europa, främst Oxford, England (1992-1996, 2005-2007, 2010) och Kiel, Tyskland (1988-1995).

 • Utbildat konfliktingripare, socialarbetare, ungdomsledare som lever och arbetar i Colombia (1999).

 • Gett ickevåldsträning för flyktingar från Burma (2011).

 • Utbildat demokratiaktivister från Litauen under sista åren av Sovjetisk diktatur.

 • Tränat ickevåldsföljeslagare för Palestina och Israel (2003-2004) samt fredsobservatörer för Colombia, Mexiko och Guatemala (2004).

 • Tränat arkitekter från Sydamerika, Nordamerika, Asien, Europa, Afrika och Asien för ”Community Dialogue”, Internationell arkitektutbildning, Chalmers (2008-2013).

 • Lett kurser i konflikthantering och ickevåld i Danmark, Norge och Finland (1986- och pågående).

 • Invald i redaktionen för Syracuse Peace Newsletter, USA, (1983-1984).

Uppdrag i Sverige

 • Mångfaldigande och jämlikhet: Utbildat Umeåregionens jämställdhetsombud (2012). Ungdom mot rasism (1997). Unga Rörelsehindrade (2002). Folkuniversitetets utbildning för arbetslösa nysvenskar (2010). Grunden – härskartekniker och intellektuella funktionsnedsättningar (2011). Eductus utbildning för nyanlända i Sverige (2012).

 • Socialt arbete: Utbildat på Socialhögskolan Göteborg (flera tillfällen). Utbildat all personal på Familjerättsbyrån Göteborg (cheferna våren 2002, övrig personal under hösten 2002).

 • Vård: Utbildat på chefsläkarfortbildning Västra Götalandsregion (2014). Föreläst på sjuksköterskeutbildning Göteborg (80-talet). Utbildat sjukvårdsförvaltningens chefer på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998). Utbildat personal på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998).

 • Missbruk: Tränat Rättvis teater samt personal på Räddningsmissionen för arbete med missbrukare (2017). Konfliktingripandekurser för personal och chefer i Hela Människan för deras arbete med hemlösa och missbrukare (2003-2008).

 • Företag: Utbildat för WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Ericsson (2012). Talarforum (2010). ICCS (2012). Deploy AB (2011-). Göteborgs Bostadsbolag (2000).

 • Polis: Vidareutbildning för poliser på Polishögskolan i Stockholm (nittiotalet, senast 2003).

 • Fängelse: Gett kurs för kvinnliga fångar på Kronobergshäktet (2002), samt för manliga fångar på Österåkeranstalten (2002).

 • Religion: Lett kurs i jämlikare mötestekniker på Interreligiösa centret, Göteborg (2016). Föreläst på Pastoralinstitutet i Lund (flera tillfällen), Teologiska högskolan Stockholm (2003). Fortbildningar för diakoner och präster (flera tillfällen 1990-2010). Svenska Missionskyrkan Mälardistriktet (1999).

 • Universitet och högskola: Föreläst på Göteborgs Universitet (1989-2017). Tekniska Högskolan i Luleå, Medlingskursen (2003). Svenska Högskolan Jönköping (2004). Chalmers Arkitektur (2008-2013). Konstfack Stockholm (2013). Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014).

 • Pedagogik och lärarfortbildning: Föreläst på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg (2017). Lärarhögskolan Linköping, Norrköping (flera tillfällen). Konfliktingripande för lärare och personal för olika skolor i Härryda kommun (2013-2015). Tillsammans med Alternativet under fyra års tid utbildat lärare, skyddsombud, mobbningsteam, resurslärare i Hammarkulleskolan, Nytorpskolan (2001-2004). Samt konfliktingripandekurser för personalgrupper på olika gymnasier och grundskolor runt om i Sverige (1990-).

 • Fritidsledare: Gett kurser för personal fritidsgård Hammarkullen (1991). Fritidsledarutbildning Göteborgs Folkhögskola (1999). Härryda kommun (2013-2015). Borås Väst (2014-2016).

 • Ungdom: Lett konflikthanteringskurs till Boende för nyanlända (2017). Ickevåldsträning för Rädda Barnens Ungdomsförbund (2014). 4H (2012, 2014). Ickevåldsträning för scouter, scoutledare, konfirmander, tonårsgrupper (1988- och pågående).

 • Mötes- och beslutstekniker: Utbildat ledningsgrupp Borås Väst (2015). Novi Ritm Kirgizistan 2015, Ingenjörshögskolan Jönköping (2002-2003). Muslimska skolan i Gårdsten (2010). Kvinnofolkhögskolan (2006-2007, 2014-2015). Ledarskapsarenan (2009). Kvinnor i transportpolitiken (2013-2015). WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Samt olika ideella föreningar (1985-2015).

 • Folkbildning: Utbildat konfliktingripande och ickevåld på ca trettio folkhögskolor (1985-). Utbildningsledare för konfliktingripandekurser för studieförbunden Sensus, Bilda, ABF, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, Folkuniversitetet. (1985-).

 • Konfliktkonsult: Läkare i Norge (2008).

 • Lektörsuppdrag: (1999-2013, 2016).

 • Författarkurser: Skrivarakademien & Folkuniversitetet (2006-2011). Svenska Högskolan Jönköping (2005). Manuskurs för dokumentärromanförfattare (1999-2000).

 • Krönikör: Fria Tidningar (2007-2008).

 • Kultur och konst: Föreläst för Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014), Konstfack Stockholm (2013, 2015), Teater Uno (2007), Folkteatern Göteborg. Bokmanus blev pjäs på Örebro Stadsteater (1988).

Utbildningsansvarig

 • Examinatör och utbildningsledare för Proaktivt Konfliktingripande och organisationsutveckling (2005-), Performativt konfliktingripande (2012-).

 • Examinatör och utbildningsledare för Ingripande Konflikthantering (1995-2005).

 • Kursledare för Intervenire kurser i ickevåld (1998-2000).

Internationell utbildning

 • 2017 tränats av ickevåldstränare från Ekta Parishad, Indien.

 • 2017 tränats av ickevåldstränare från Västsahara.

 • 2008 utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för internationell teknikutbyte som hölls i Bilbao, Spanien. WRI valde ut ett trettiotal ickevåldstränarna från bland annat Indien, Chile, Ecuador, Balkan, Israel, Turkiet för att delta i tränarutbytet.

 • 1991 utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för ett internationellt kunskapsutbyte för konflikthanteringsexperter som hölls i Amsterdam, Holland. WRI som arrangerade valde ut ett femtiotal utbildare från Australien, Asien, Afrika, Europa och Amerika för att delta i tränarutbytet.

Utbildning i Sverige

 • Vägledarutbildning i Alternative to Violence Project för ickevåldsträning i fängelser.

 • Instruktörsutbildning i MOD, mångfaldsträning.

 • Doktorand i sociologi. Forskar om innovationer och tekniker för att hantera konflikter och beslut (1990-1995).

 • Tvåårig heltidsutbildning för författare och grafiker: Skrivande och Grafisk Form, Nässjö.

 • Ett och halvt års författarutbildning heltid på Nordiska Folkhögskolan.

 • Gått intensivkurser i Adobe Illustrator, (2018). Photoshop (2018). Lightroom (2018). Filma samt redigera i Premiere Pro (2017). Podcast (2017). Linux för administratörer, samt öppen källkod, (2009). Webdesign och Dreamweaver, (2007). Photoshop (2009). MovieMaker (2009).

Skrivna böcker

 • Tio publicerade böcker på fyra språk: Publicerad på engelska (publicerad i USA, Storbritannien, samt Australien), svenska, kurdiska och polska.

 • Publicerade kapitel i en rad antologier.

Hobby

 • Dansar salsa, bachata, merengue och cumbia. Spelat congas och perkussion med två olika latino-orkestrar samt med afro-svensk-caribisk allsång.

Per Herngren
Sandeslätt 54
SE-424 36 Angered
Mobil: 070-88 77 211
Mejl: Per.Herngren(snabel-a)gmail.com

 

Aktuella öppna kurser med
Per Herngren

 

Blogg: perherngren.blogspot.com

Webb: ickevald.net/perherngren/kurser.htm

Twitter: @PerHerngren

Född: 1961

 

Kommentera gärna