CV för Per Herngren

Per leder kurser i konflikthantering, demokratimetoder, civilkurage och ickevåld sedan 1985. Och är utvald av War Resisters International som en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Inklusive nya utgåvor har Per publicerat fjorton böcker utgivna på fyra språk.

Utmärkelser till Per

 • Göteborgs fredspris 2022.
 • Årets Folkbildare i Sverige 2002 (Kulturtidskriften Fönstret).
 • En av ”Hjältarna från Angered” 2021 (Hammarkullen konsthall, Kulturhuset Blå Stället, Göteborgs Stad, foto Bertil Håkansson).
 • Angeredspriset 2018 (utdelat av Jonas Sjöstedt och Angereds Vänsterparti).
 • Peace Award 1986 (War Resisters League, USA).
 • 1990 års utmärkelse av Stödfonden för civil olydnad.
 • 1985 års utmärkelse för sitt arbete i redaktionen för Peace Newsletter (1983-1984).

Internationella uppdrag

 • I Osj, södra Kirgizistan, lett träningar i ickevåld, civilkurage samt feministiska mötestekniker för demokrati- och jämlikhetsorganisationen Novi Ritm i samarbete med Centralasiengrupperna och Vardagens civilkurage (2019, 2015).
 • Lett ickevåldsträning med palestinier från bl a Hebron (2019).
 • Lett kurs för EU representanter från de olika medlemsländerna i feministiska mötestekniker (2017).
 • Tränat ickevåldstränare från Västsahara. För att nästa dag bli tränad av dem (2017).
 • Lett ickevåldsträning för Front mot slaveri för deras arbete med Ekta Parishad, Indien (2017).
 • Tillsammans med Rajagopal från indiska Ekta Parishad föreläst om Gandhis nonviolence (2015).
 • Utbildat demokrati- och rättighetsorganisatörer från Kirgizistan och Tadzjikistan i feministiska mötestekniker, samt ingripa vid rasism och härskartekniker (2014).
 • Lett övningar för europeiska avdelningen av Nonviolent Resistance vilka arbetar med ungdomar och barnuppfostran utifrån Gandhis ickevåld (2014).
 • Utbildat demokratiaktivister vid floden Tigris, gränsen Kurdistan, Syrien, Turkiet. Med deltagare från Tunisien, Egypten, Iran, Kurdistan, Irak, Syrien, Palestina och Turkiet (hösten 2011).
 • Utbildat ickevåld i södra Kurdistan, norra Irak i samband med ”arabiska våren” (våren 2011).
 • Utbildat demokratiaktivister från Iran (2010). Visat ickevåldsträning på kurdisk tv, sänt över Irak, Iran och Syrien (2010).
 • Hållit konflikthanterings- och ickevåldskurser samt föredrag i Sydamerika, Chile (1988), Guatemala (2001), Ecuador (1988).
 • Hållit ickevåldskurser runt om i Europa, främst Oxford, England (1992-1996, 2005-2007, 2010) och Kiel, Tyskland (1988-1995).
 • Utbildat konfliktingripare, socialarbetare, ungdomsledare som lever och arbetar i Colombia (1999).
 • Gett ickevåldsträning för flyktingar från Burma (2011).
 • Utbildat demokratiaktivister från Litauen under sista åren av Sovjetisk diktatur.
 • Tränat ickevåldsföljeslagare för Palestina och Israel (2003-2004) samt fredsobservatörer för Colombia, Mexiko och Guatemala (2004).
 • Tränat arkitekter från Sydamerika, Nordamerika, Asien, Europa, Afrika och Asien för ”Community Dialogue”, Internationell arkitektutbildning, Chalmers (2008-2013).
 • Lett kurser i konflikthantering och ickevåld i Danmark, Norge och Finland (1986- och pågående).
 • Invald i redaktionen för Syracuse Peace Newsletter, USA, (1983-1984).

Uppdrag i Sverige

 • Jämlikhet, mångfaldigande och intersektionalitet: Göteborgs kommun Regnbågshuset (2024), Nationella sekretariatet för genusforskning (2017), Kvinnofolkhögskolan (2006-2007, 2014-2015, 2021). Umeåregionens jämställdhetsombud (2012). Ungdom mot rasism (1997). Förbundet Unga Rörelsehindrade (2002). Grunden – härskartekniker och intellektuella funktionsvariationer (2011). Eductus utbildning för nyanlända i Sverige (2012). Folkuniversitetets utbildning för arbetslösa nysvenskar (2010).
 • Socialt arbete: Utbildat på Socialhögskolan Göteborg (flera tillfällen). Utbildat all personal på Familjerättsbyrån Göteborg (cheferna våren 2002, övrig personal under hösten 2002).
 • Vård: Utbildat på chefsläkarfortbildning Västra Götalandsregion (2014). Föreläst på sjuksköterskeutbildning Göteborg (80-talet). Utbildat sjukvårdsförvaltningens chefer på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998). Utbildat personal på Norra Gotlands vårdförvaltning (1998).
 • Missbruk, brott: Tränat volontärer och personal på Unga KRIS, Kriminellas revansch i samhället (2024), deltagare i Rättvis teater samt personal på Räddningsmissionen för arbete med missbrukare (2017). Konfliktingripandekurser för personal och chefer i Hela Människan för deras arbete med hemlösa och missbrukare (2003-2008).
 • Företag: Konflikthantering för PSAC AB (2024). P-vakterna i Karlstad (2020). Fortbildning för Vattenfall i Umeå och Stockholm (2018), WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Ericsson (2012). Talarforum (2010). ICCS (2012). Göteborgs Bostadsbolag (2000), samt hållit gemensam kurs med Deploy AB (2015).
 • Polis: Vidareutbildning för poliser på Polishögskolan i Stockholm (nittiotalet, 2003).
 • Fängelse: Gett tredagars-kurs för kvinnliga fångar på Kronobergshäktet (2002), samt fyrdagarskurs för manliga fångar på Österåkeranstalten (2002).
 • Religion: Lett kurs i jämlikare mötestekniker på Interreligiösa centret, Göteborg (2016). Tränat Imamer i Irak och Sverige. Föreläst på Pastoralinstitutet i Lund (flera tillfällen), Teologiska högskolan Stockholm (2003). Fortbildningar för diakoner och präster (flera tillfällen 1990-2010). Svenska Missionskyrkan Mälardistriktet (1999).
 • Universitet och högskola: Tjänst som doktorand (1991-1992). Föreläst på Göteborgs Universitet (1989-2023). Göteborgs Stadsmuseum (2019), Chalmers Arkitektur (2008-2013). Konstfack Stockholm (2013). Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014). Tekniska Högskolan i Luleå, Medlingskursen (2003). Svenska Högskolan Jönköping (2004).
 • Pedagogik och lärarfortbildning: Stipendie för läroböcker (2021), Föreläst på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg (2017). Lärarhögskolan Linköping, Norrköping (flera tillfällen). Konfliktingripande för lärare och personal för olika skolor i Härryda kommun (2013-2015). Tillsammans med Alternativet under fyra års tid utbildat lärare, skyddsombud, mobbningsteam, resurslärare i Hammarkulleskolan, Nytorpskolan (2001-2004). Samt konfliktingripandekurser för personalgrupper på olika gymnasier och grundskolor runt om i Sverige (1990-).
 • Fritidsledare och annat arbete med ungdomar: Ickevåldsträning ungdomsledare och scoutledare Lövgärdet (2024). Fortbildat personal på fritidsgård i Hammarkullen (1991, 2020). Härryda kommun (2013-2015). Fritidsledarutbildning Göteborgs Folkhögskola (1999). Borås Väst (2014-2016).
 • Ungdom: Lett konflikthanteringskurs till Boende för nyanlända (2017). Ickevåldsträning för Rädda Barnens Ungdomsförbund (2014). 4H (2012, 2014, 2019). Ickevåldsträning för scouter, scoutledare, konfirmander, tonårsgrupper (1988- och pågående).
 • Jämlikare samt effektivare mötes- och beslutstekniker: Fortbildat personal på Kvinnofolkhögskolan (2006-2007, 2014-2015, 2021). ABF Södra Östra Dalarna (2021), Ledningsgrupp Borås Väst (2015). Novi Ritm Kirgizistan (2015), Ingenjörshögskolan Jönköping (2002-2003). Muslimska skolan i Gårdsten (2010). Ledarskapsarenan (2009). Kvinnor i transportpolitiken (2013-2015). WSP Samhällsbyggnad Landskap och Miljö (2013). Samt olika ideella föreningar (1985-2024). Hopp & Motstånd (1987-2023).
 • Folkbildning: Utbildat konfliktingripande och ickevåld på ca trettio folkhögskolor (1985-2024). Utbildningsledare för konfliktingripandekurser för studieförbunden Sensus, Bilda, ABF, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, Folkuniversitetet (1985-2021).
 • Konfliktkonsult: Läkare i Norge (2008).
 • Förlag: Eboksproduktion: designat och digitaliserat eböcker för Bokförlaget Korpen (2021-2023).
 • Lektörsuppdrag: (1999-2013, 2016).
 • Författarkurser: Skrivarakademien & Folkuniversitetet (2006-2011). Svenska Högskolan Jönköping (2005). Manuskurs för dokumentärromanförfattare (1999-2000).
 • Krönikör: Fria Tidningar (2007-2008).
 • Kultur och konst: Gästlärare på The Music College (2019, 2024), Högskolan för design och konsthantverk HDK (2014), Konstfack Stockholm (2013, 2015), Teater Uno (2007), Folkteatern Göteborg. En av Pers böcker blev pjäs på Örebro Stadsteater (1988).

Utbildningsansvarig

 • Examinatör och utbildningsledare för Proaktivt Konfliktingripande och organisationsutveckling (2005-), Performativt konfliktingripande (2012-).
 • Examinatör och utbildningsledare för Ingripande Konflikthantering (1995-2005).
 • Kursledare för Intervenire kurser i ickevåld (1998-2000). 

Utbildad internationellt

 • Har tränats av ickevåldstränare från Ekta Parishad, Indien (2017).
 • Har tränats av ickevåldstränare från Västsahara (2017).
 • Utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för internationell teknikutbyte som hölls i Bilbao, Spanien. WRI valde ut ett trettiotal ickevåldstränarna från bland annat Indien, Chile, Ecuador, Balkan, Israel, Turkiet för att delta i tränarutbytet (2008).
 • Utvald bland de mest erfarna ickevåldstränarna i världen för ett internationellt kunskapsutbyte för konflikthanteringsexperter som hölls i Amsterdam, Holland. WRI som arrangerade valde ut ett femtiotal utbildare från Australien, Asien, Afrika, Europa och Amerika för att delta i tränarutbytet (1991).
 • Utbildats på internationella Hope & Resistance 1988-2000.
 • Tränades i ickevåld i USA av plogbillar och Syracuse Peace Council (1983-85).

Utbildad i Sverige

 • Regelbunden fortbildning i ickevåld, civilkurage och konflikthantering på Hopp & Motstånd (1987-2023).
 • Tvåårig heltidsutbildning för författare och grafiker: Skrivande och Grafisk Form, Sörängens Fhsk, Nässjö (1999-2001).
 • Doktorand i sociologi. Forskar om innovationer och tekniker för att hantera konflikter och beslut (1990-1995).
 • Ett och halvt års författarutbildning heltid på Nordiska Folkhögskolan (1998-1999).
 • Gått intensivkurser i filmning (2018, 2017). Animering i After Effects (2019). Redigera i Premiere Pro (2018, 2017). Filmljud (2018). Adobe InDesign och epub (2021), Adobe Illustrator (2018, 2019). Photoshop (2018, 2009). Lightroom (2018). Podcast (2017). Linux för administratörer, samt öppen källkod (2009). Webbdesign och Dreamweaver, (2007). MovieMaker (2009).
 • Vägledarutbildning i Alternative to Violence Project för ickevåldsträning i fängelser.
 • Instruktörsutbildning i MOD, mångfaldsträning.

Skrivna böcker

 • Fjorton publicerade böcker på fyra språk: Publicerad på engelska (publicerad i USA, Storbritannien, samt Australien), svenska, kurdiska och polska. Nya utgåvor är inräknade.
 • Publicerade kapitel i en rad antologier.

Boende och hobby

 • Bor i Hammarkullen och är engagerad i flera av områdets föreningar och aktiviteter.
 • Dansar salsa, bachata, merengue och cumbia. Spelat congas och perkussion med två olika latino-orkestrar samt med afro-svensk-karibisk allsång.

Referenser

Överlämnas vid förfrågan

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Per Herngren
Sandeslätt 54
SE-424 36 Angered
Mobil: 070-88 77 211

Mejl:
per.herngren(snabel-a)gmail.com


Beställ kurs i civilkurage och konflikthantering med Per Herngren


Webb

Blogg: perherngren.blogspot.com

Boka kurs:
ickevald.net/perherngren/bokakurs

Handledning:
ickevald.net/perherngren/handledning-med-arbetslag

Öppna kurser
ickevald.net/perherngren/kurser

Twitter/X: @PerHerngren


Född: 1961

Bli kreativ med texten och dela funderingar!