samhällsförändring

Befrielse och civil olydnad – Dialoger om mode och motstånd, imitation och politik – ny ebok 2021

Finns på: BibliotekBokbeatNextoryStorytelAdlibrisBokus Per Herngren och Otto von BuschBefrielse & civil olydnad Dialoger om mode och motstånd, imitation och politikebok, Korpen, 2021, ISBN 9789189401099. Befrielse och civil olydnad är ett samtal mellan Otto von Busch och Per Herngren om ickevåld, civil olydnad och vad vi kan lära av kläddesign. Med exempel från deras praktiker växer

Befrielse och civil olydnad – Dialoger om mode och motstånd, imitation och politik – ny ebok 2021 Läs mer »

Förstärka konflikter – systemteori

Konflikt förstås som intressemotsättningar i Niklas Luhmanns systemteori. Det är alltså motsättningar mellan intressen, inte mellan personer, som är konflikt. Motsättningar mellan grupper och personer får inte funktionen av konflikt i ett system. Mobbning, baktaleri, ovänskap eller krig fungerar till och med konfliktundvikande. De trycker ned konflikter. Konflikter är, enligt Luhmann, avgörande för organisationers och

Förstärka konflikter – systemteori Läs mer »

Konservatism som maktteknik

Här försöker jag förstå konservatism som maktpraktik snarare än åsikt eller uppfattning. Konservatism Den kanske främsta konservativa makttekniken är att vänta på alla andra: Vi kan inte börja förändra, alla måste ändra sig samtidigt. Sverige kan inte börja, alla länder behöver ta sitt ansvar. Göteborg kan inte ta beslut om sådana frågor, det måste lösas

Konservatism som maktteknik Läs mer »

Ickelinjär förändring – introduktion

Det linjära är förutsägbart. Linjära teorier förklarar natur- och samhällsförändringar med en eller några orsaker. Mest känt är mekanik. Det ena påverkar det andra. I linjära föreställningar följer saker på varandra. Detta är en första introduktion till en serie artiklar om ickelinjär teori och ickelinjär politik. Fördjupning och referenser kommer i de följande fristående artiklarna

Ickelinjär förändring – introduktion Läs mer »