Makt i värderingsövningar

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Makt i värderingsövningar Läs mer »