organisationsutveckling

Personalkurs i konflikthantering

Om mötestekniker, problemlösning, teamarbete & konflikthantering Deltagarna övar praktiskt ett brett spektrum av tekniker för att arbeta kreativt i team. De övar metoder för konstruktiva lösningar samt för att ingripa vid olika former av konflikter. Ansatsen är att gruppen med hjälp av jämlikare mötestekniker ska kunna minska tiden för möten och samtidigt fördubbla effektiviteten. Förutom

Personalkurs i konflikthantering Läs mer »