Handbok i sekterism

Vi förknippar gärna sekter med isolerade grupper som hjärntvättar sina medlemmar. Men dessa är bara en liten andel av sekterna. Moderna sekter har snarare stor kontakt med andra grupper. Modern sekterism utvecklar effektiva metoder att skydda gruppen från inflytande från andra grupper eller enskilda som man har intensiv kontakt med. Sekterism är en frestelse i […]

Handbok i sekterism Läs mer »