Medarbetarskap inte ledarskap

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen