härskartekniker

Mobbningsmetoder under jämlika möten

Under kurser i ickevåld, civilkurage och konflikthantering lär jag ofta ut feministiska mötestekniker. Där används tusentals metoder för att stärka jämlikhet och demokrati, och samtidigt skapa effektivitet och kreativitet. Metoderna bryter den stagnation och tröghet som mer informella mötesformer kan producera. Precis som med andra metoder för demokrati kan dock även feministiska och jämlikare mötestekniker …

Mobbningsmetoder under jämlika möten Läs mer »

Konservatism som härskarteknik

Konservatism har utvecklat en politiskt förlamande föreställning som kan användas som härskarteknik i såväl personliga som politiska sammanhang: – Vi kan inte börja förändra! Alla måste vara med! – Sverige kan inte börja, det måste göras i EU. – Göteborg kan inte lösa det här, det måste beslutas i riksdagen. – Det är inget vår …

Konservatism som härskarteknik Läs mer »

’Undran’ som härskarteknik

Genom att visa osäkerhet, undra över något, och dela med oss av vårt tvivel öppnar vi vanligen upp utrymme för nya tankar och möjligheter. Men undran kan också användas som härskarteknik för att trycka ner, tysta kritik och neutralisera påståenden. Här är några sådana makttekniker som med visst tonfall eller i speciella sammanhang kan förvandlas …

’Undran’ som härskarteknik Läs mer »

Leta fel kamouflerar maktstruktur: normkritik som härskarteknik

Normkritik kan användas för befrielse och ingripande. Som andra metoder kan det dock användas även för mobbing. Under nittiotalet legitimerades och normaliserades personangrepp och mobbing bland radikala aktivister i Sverige och Europa. Människor som inte passade in i ”radikaliteten” frystes ut. Detta trängdes sedan tillbaka av mer välkomnande och sårbara metoder för samarbete och konfliktingripande. …

Leta fel kamouflerar maktstruktur: normkritik som härskarteknik Läs mer »

Mikrobestraffning härskar över härskarteknik

Små, minimala bestraffningar som inte alls är illa menade kan producera stabilare över- och underordning än härskartekniker. Härskartekniker är ibland möjliga att skydda sig mot genom exempelvis stöd, regler och effektiva ingripanden. Folk är mer vaksamma idag mot härskartekniker än tidigare. Folk är dessutom alltmer benägna att ingripa. Det hålls regelbundet kurser där deltagare tränar …

Mikrobestraffning härskar över härskarteknik Läs mer »

Maktkritik som ny maktteknik

Det är en svår balansgång att göra maktanalys utan att hamna i moralism eller syndaregister. För det första behöver man undvika att peka ut enskilda. När analysen är gjord får man se till att undvika att slå varandra i huvudet med maktanalysen. Men motsägelsen finns alltid där – kritik mot makt och moralism blir en …

Maktkritik som ny maktteknik Läs mer »

Falska frågor

Frågandet har en riktning, en öppenhet från frågaren för svar och nya tankar. Frågan anger ett intresse från frågaren att lära sig något med hjälp av någon annan, den som frågan är riktad till. Frågandet är alltså en del av ett samtal. Det finns dock några kvasi frågor som kan fungera som maktmedel. Pedagogiska frågan …

Falska frågor Läs mer »

Härskartekniker – kurs i ingripande & jämlikare dialog

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs Vilka metoder för att kombinera omsorg och kraftfulla ingripanden kan bryta tystnadskulturen? Hur kan osäkerhet och sårbarhet bli kraftfullt för att ingripa vid övergrepp och sexuella trakasserier? Under kurser kring härskartekniker och samtalsmetoder övar deltagarna metoder för kreativa och jämlika samtal. Deltagarna tränar exempelvis …

Härskartekniker – kurs i ingripande & jämlikare dialog Läs mer »

100 härskartekniker

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Ickevåldsrätten

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Intolerans mot intolerans

Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen