Kurs i att ingripa i civilkurage & konflikthantering

  • Hur bryter vi tystnadskulturer och bygger civilkurage?
  • Hur tränar medarbetarna metoder för att både ingripa vid förtryck och stödja varandra?

Kursen tar, utifrån organisationens behov, upp hur gruppen snabbt och konstruktivt ingriper vid exempelvis skvaller, mobbning, härskartekniker, rasism, sexism, homofobi och sexuella trakasserier. Träningen bygger på metoder från främst proaktivt och performativt konfliktingripande, samt ickevåld.

Öva färdigheter i att ingripa

Deltagarna tränar ett brett spektrum av metoder för att bygga upp omsorgsfullt och kreativt samarbete. Civilkurage bygger på träning snarare än föredrag och information. De lär sig kreativa mötesformer, konstruktiv problemlösning samt proaktiva metoder för att ingripa vid olika former av övergrepp och konflikter.

Proaktivt konfliktingripande är en metod som har utvecklats för att initiera förändring och bygga fungerande gemenskaper, ingripa konstruktivt i konflikter och utveckla ett sunt samarbete där diskussion, stöd och oenighet befruktar varandra snarare än hämmar.

Med performativt konfliktingripande menas handlingar som direkt förverkligar sina mål. Det betyder att vi under träningarna kan reflektera över ifall de faktiskt skapar det samhälle vi vill ha. Vi kan samtidigt analysera på vilket sätt vi misslyckades. Under en kurs övas ett brett spektrum av metoder för skapa bättre samarbete, beslut och ingripa i konflikter.

Varför träna?

Vi kan inte lösa konflikter, förtryck eller mobbning enbart med samtal, goda tankar eller insikter. För att kunna ingripa snabbt och konstruktivt i situationer behöver vi praktiskt träna in nya vanor och reflexer. Genom återkommande ingripanden skapas bestående förändringar.

Kursen skräddarsys utifrån era behov och önskemål och kan fokusera på hur vi kan ingripa mot härskartekniker, sexism, sexuella trakasserier, mobbning, hot, våld, homo-, bi- och transfobi. Varje deltagare får kontinuerligt personlig och konstruktiv analys.

Förutom träning i konfliktingripande kommer deltagarna öva på tekniker för hur de proaktivt, innan ett förtryck ägt rum, kan agera för en mer jämlik och demokratisk arbetsplats. Utbildningen passar såväl chefer som anställda. Viss teori kring civilkurage, ingripandetekniker och jämlikare arbetsplatser varvas med den praktiska träningen.

Kursen sker i grupp om 6-8 deltagare per tränare.

Tränarna

Per Herngren har blivit utsedd till Årets Folkbildare i Sverige och har lett konflikthanteringskurser i Europa, Centralasien, Sydamerika samt i Mellanöstern sedan 1985. Utöver det har han även gett ut tio böcker på fyra språk. Läs mer om Per!

Frida Ekerlund och Jens Molander är grundarna av den nationella organisationen Vardagens civilkurage som på flera orter i Sverige arrangerar regelbundna och öppna civilkurageträningar med fokus på hur en kan ingripa mot förtryck i sin vardag. Sedan 2015 har Jens Molander och Frida Ekerlund utvecklat en träningsmetod för civilkurage i vardagliga situationer, t.ex härskartekniker, sexism, rasism, homofobi m.fl. 2018 släppte de boken Ingrip – En handbok i vardagligt civilkurage (2018).

Tillsammans har Per, Frida och Jens lett träningar med organisationer och företag som Vattenfall kundservice, Lärarhögskolan, Göteborgs universitet, Polishögskolan, Uppsala universitet, Sensus Studieförbund, Borås-, Göteborg-, Härryda- och Malmö kommun, RFSL med flera. De har också lett träningar internationellt i Kirgizistan, Irak, Turkiet och Sydamerika.

Kontakt

Per Herngren

perherngren@gmail.com

070-88 77 211

image_pdfimage_print

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen