Biskopsmötets uttalande om civil olydnad

Biskopsmötets uttalande om civil olydnad lyder enligt följande:

”Biskopsmötet 2 september 1998

I ett brev till biskopsmötet har Plogbillsgruppen Corpus Christi ställt några frågor om bruket av civil olydnad och arbetet för ett totalt avskaffande av kärnvapnen. Biskopsmötet har uppdragit till mig att sammanfatta de överväganden som gjordes i diskussionen i biskopsmötet den 17 augusti i år.

Biskopsmötet står bakom kraven på ett totalt avskaffande av kärnvapnen. Det är en hållning som biskoparna delar med många människor av god vilja som söker efter vägar för att befordra nedrustning och fred. Folklig opinionsbildning behövs för att fortsatt nedrustning skall beslutas. Den senaste utvecklingen med en utökning av länder med tillgång till kärnvapenteknologi väcker oro.

Vad gäller civil olydnad kan sådana icke-våldsmetoder ibland vara verksamma för att väcka opinion eller påverka utvecklingen i en viss fråga. Det går dock ej att generellt uttala ett oinskränkt stöd för civil olydnad, utan saken måste bedömas från varje enskilt fall. Icke-våldsmetoder legitimerar ej förstörelse av material eller åtgärder som går ut över eller kränker tredje mans rätt. Ett rättsamhälles lagar gäller även för kyrkorna och dessas folk. Ett gott syfte för en handling gör inte i sig att lagbrott legitimeras. För den som för sitt samvetes skull tvingas att vidta något som strider mot lagen kan kyrkan vara ett pastoralt stöd.

Med bästa hälsningar
Klas Hanson, sekreterare”

Biskopsmötet, Sysslomansg 4, 751 70 Uppsala, 018-16 95 00, fax 018-16 96 25. 

Bli kreativ med texten och dela funderingar!