Mejllistor och facebooksidor om ickevåld

Välkommen att reflektera på civil olydnads- och ickevålds-mailinglistor! Du får dessutom inbjudningar till samlingar, träning i ickevåld och nya aktioner. (OBS: Byt ut (snabel-a) mot @.)

Ickevåldsträning på Facebook

Bli inbjuden till ickevåldsträning! Klicka på Gilla så får du inbjudningar. Du kan även bjuda in andra till ickevåldskurser som du organiserar. https://www.facebook.com/konflikthantering


Smeder mejllista för civil olydnad och ickevåld

Drivs av Smeder

Är du intresserad av att reflektera om ickevåld och civil olydnad? Och få inbjudningar? Listan drivs av Smederna men är öppen för alla intresserade.

Anmäl dig på https://groups.google.com/group/smeder

Eller via mejl till: smeder+subscribe(snabel-a)googlegroups.com
(Skicka tomt e-mail från den e-adress du vill använda och svara på bekräftelse emailet.)

smeder(snabel-a)googlegroups.com
– Hit skickar du tankar och inlägg.
– Presentera gärna dig själv.


Fikonträdet på Facebook

Motståndskommuniteten Fikonträdet är inriktad på civil olydnad, plogbillsaktioner, ge fristad till flyktingar och soppkök i Hammarkullen. www.facebook.com/Fikontradet


Ofog

Ofog arbetar med civil olydnad i Europa. Ofog samarbetar med Trident Ploughshares i Skottland och England.

Mailinglista Sverige. Det finns också en Göteborgslista.


Gamla för tillfället inaktiva mejllistor

Plogbillslistan

svenskspråkig mailinglista för civil olydnad och plogbillsaktioner

Här får du inbjudningar till rättegångar, aktioner och nya plogbillsgrupper. Denna lista är bara för inbjudningar.
Anmäl dig på https://groups.google.com/group/plogbill

Eller via email till:
plogbill+subscribe(snabel-a)googlegroups.com
(Skicka ett tomt e-mail från den e-adress du vill ansluta och svara på bekräftelse emailet.)


Plowshares

internationell, engelskspråkiga, mailinglista för plogbillsaktioner runt om i världen

Internationella listan för plogbillsaktioner, ickevåldsmotstånd och reflektioner

plowshares-subscribe(snabel-a)yahoogroups.com
(Skicka tomt e-mail från den e-adress du vill använda och svara på bekräftelse emailet.)

plowshares(snabel-a)yahoogroups.com
– Skicka funderingar på engelska om civil olydnad eller plogbillsrörelsen.


Civil olydnads-listan

För kreativa möten och samtal mellan motståndsgrupper!
Lär av varandras misstag, speciella metoder och innovationer

Ship to Gaza möter hacktivism möter civil olydnad möter ickevåld möter fildelning möter avrustning möter queer möter fristad för gömda flyktingar möter ickevåldslivvakt möter ofog möter civilmotstånd i krig möter plogbillsaktion möter kryptering möter pirater möter revolutioner möter motstånd möter postprotest

Dela med er av erfarenheter, uppfinningar, teorier kring motstånd. Bjud gärna in till viktiga motståndsarrangemang. Ta dock ej upp sakfrågor på listan.

Gå med: http://groups.google.se/group/civilolydnad

Eller skicka mail: civilolydnad+subscribe(snabel-a)googlegroups.com
Svara på bekräftelsemailet.

Välj mailinglista eller RSS-reader

http://groups.google.se/group/civilolydnad/feeds

Skicka till: civilolydnad(snabel-a)googlegroups.com
Eller publicera på webben: http://groups.google.se/group/civilolydnad/topics
– Presentera gärna dig själv och ta sedan upp dina nya idéer, funderingar eller farhågor kring civil olydnad, ickevåld och motstånd.

 

Regler för plogbillsrörelsens mejlinglistor

Listorna är fokuserade på plogbillsrörelsen, civil olydnad eller ickevåld. Ta alltså inte upp allmänna freds- och rättvisefrågor. Det finns andra mycket bra listor som är bredare.

Listorna är ickevåldsskyddade, vilket både är ett skydd för dej och ett ansvar: Du ska inte riskera att utsättas för personangrepp. Som medlem har du bundit dej att inte publicera eller vidarebefodra skvaller, förtal eller personangrepp eller annan form av psykiskt våld.

Du ska visa respekt för andras inlägg . Du uppmuntras att kritisera själva inlägget, ej angripa den som skrivit det. Enligt Gandhi ska vi skilja på sakfråga och person.

– Inga personangrepp, nedlåtande kommentarer, skvaller eller förtal accepteras.
– Publicera inte känslor inför enskilda, samt deras inlägg. Skäm inte ut deltagare genom att publicera upplevelse av attraktion, ilska etc.
– Skicka ej sådant som inte har med denna listas syfte att göra.
– Skicka inte vidare eller publicera inlägg utan tillstånd av författaren. Alla inlägg är skyddade av copyrightlagen.

 

 

Bli kreativ med texten och dela funderingar!

Rulla till toppen