Funktionell dumhet

Funktionell dumhet finns i Språkrådets nyordslista för året som gått. Det är att skickligt, samvetsgrant och kompetent utföra sitt jobb utan att ta hänsyn till ifall det löser problem, skapar en bättre värld och hjälper våra medmänniskor.

När funktionell dumhet används i forskning så betonas att dumheten blir funktionell för organisationen. Organisationen får kanske färre konflikter. I utvärderingar och enkäter blir personal mer nöjda med funktionell dumhet än om de vore tvungna att lösa de frågor som arbetslaget egentligen ska lösa.

Per Herngren
2014 01 21, version 0.2

Beställ kurs till er organisation om att motverka funktionell dumhet. 
Eller gå öppen helgkurs i konfliktingripande och jämlikare samarbete

Referens

Per-Anders Jande, Anders Svensson, ”Dags att embrejsa årets nyord”, Språktidningen, januari 2014, s 18.

Per Herngren, Skicklig inkompetens på ledarkurser, 2008.

Alvesson, M. and A. Spicer, The Stupidity Paradox The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work, Profile Books Ltd, 2015.

Alvesson, M. and A. Spicer, ‘A stupidity‐based theory of organizations’, Journal of Management Studies, 49(7): 1194-1220, 2012.

Alternativ betydelse av funktionell dumhet

Det finns nyanser och andra betydelser av funktionell dumhet. Exempelvis blir funktionell dumhet ibland mer synonymt med skicklig inkompetens, att skickligt följa de senaste trenderna inom ledarskap och styrmodeller.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!