Texter om ledare och ledarskap

Ledare omringad av lydiga

Ledaren hålls fängslad av lydnaden

Bli kreativ med texten och dela funderingar!