Korruption är en ordning

Korruption kommer från latinets corruptus, corruptio: skämma bort, förföra, förstöra. Att i en ordning skämma bort några förstör ordningen. Ordningen korrumperas av ojämlikhet. I individualismen pekas enskildas ut. Men först och främst är det ordningen och dess funktioner som korrumperas. Människor medverkar dock i korruptionen.

Metoder för att korrumpera en organisation och på så sätt förstöra möjligheten till jämlikhet.

  1. Ensidig lydnad gentemot vissa
  2. Ojämlik inkomst
  3. Ojämlik status, position och klass

Korruption skapar en dynamik av ojämlikhet och orättvisa. Vissa skäms bort, andra förlorar. En orättvis fördelning av makt och resurser hamnar i en loop, orättvis fördelning producerar orättvis fördelning. Korruption är tautologisk, den rättfärdigas av sig själv.

Genom att organisera ojämlikhet, etablera en orättvis fördelning av makt och resurser, kan korruption till största del hållas laglig. Ja, även lagens korruption sker främst inom lagens egna gränser. Olaglig korruption är inte så kraftfull som den lagliga.

Olaglig korruption kan till och med fungera som kamouflage för den dominerande lagliga korruptionen. Några pekas ut som korrupta och vi missar att ordningen är korrupt. Lag och ordning skämmer bort några – på andras bekostnad.

Per Herngren
2015 06 23, version 0.21

Bli kreativ med texten och dela funderingar!