Texter om rasism och våld

Nedan finns länkar till texter om rasifiering och våld.

Rasifiering är handlingen att behandla folk annorlunda på grund av hudfärg. Ras finns alltså inte som biologiskt begrepp om människor. Ras produceras istället som maktmedel genom att människor rasifierias. Rasifiering använder sig av kropp, kultur, nationalitet och andra medel.

Kurser och texter kring rasifiering

Start

Kurser i att ingripa vid rasism
Bortom mångkulturalism: Butler
Kultur är inte container
Vem ska integreras?
Kritik mot integration
Ta hand om flyktingar: kolonialism
Offergöra flyktingar som rasifiering
‘Förstå dom’ som rasifiering
Vithet i antirasism
Antirasism blir nyhetsbyrå för rasism
Antirasism som svensk stolthet
Svenskhet blir vithet: nation & ras
Krig, terrorism, nation i resonans
Konsumtion, nationalism och rasism
Fascism
Är domstol strukturellt rasistisk?

Texter kring våld

Handbok för provokatörer
Legitimera-våld i Göteborg 2001
Rasistisk förklaring av kravaller
Avrustning är inte våld

Texter om makt
Texter om feminism

Blogg

English
Kurdish, Polish

Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera gärna