Egnahemsrörelsen som flykt från motstånd och befrielse

I sin avhandling, Drömmen om det egna huset, problematiserar Annika Almqvist egnahemsrörelsen utifrån feministiskt perspektiv. Hon visar hur en bostad förvandlas till ett livsprojekt. Hennes analys kan också användas för att förstå egnahemsrörelsen som ett av de stora hindren för motstånd. Och till och med som en flykt från befrielse. Annika Almqvist frågar i avhandlingen […]

Egnahemsrörelsen som flykt från motstånd och befrielse Läs mer »