Kurs för team: Stärk civilkurage, jämlikhet och engagemang

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

  • Hur kan träning i att ingripa i konflikter stärka omsorg, engagemang och jämlikhet i teamet?
  • Hur kan sårbarhet och osäkerhet bli kraftfullt vid ett ingripande?

Deltagarna tränar konkreta verktyg för att intensifiera möten och göra dem mer kreativa. Här tas bland annat upp metoder för att avlasta teamet från belastande informationsöverflöd och onödiga beslut. Deltagarna övar praktiska metoder för att öka engagemang och kreativitet under beslutsmöten.

Deltagarna övar tekniker för att mångfaldiga möjligheten för olika team att ta och genomföra beslut så komplexitet och stabilitet samspelar. Komplexitet blir därmed smidigare och enklare än en komplicerad och trög centralstyrning. Konkreta vardagssituationer används för övningarna för att metoderna ska ge användbara färdigheter snarare än abstrakta insikter.

Övning under kursen bygger vidare på forskningen kring komplexitet och ickelinjär stabilitet, samt hur arbetslag kan fungera mer som rhizom och resonans än genom kontroll och underordning.

Övning och teori vävs samman

Exempel på praktiska övningar och metoder under kursen. Syftet är att öva metoder för teamarbete, medarbetarskap, omsorg, jämlikhet och kreativitet:

Beslutsmöten

Avbryta samtal, ta tillbaka ordet.

Osäkerhet: förklara sig, försvara sig, ursäktande, ignorerad.

Fördela auktoritet: besserwisser, bulldoser, trångsynt, dominera, låsa sig, nej-sägare, ja-sägare, stigmatisera, stämpla, gnällspik, spela offer, känslosam, tjat, övertala, utpressning.

Tröghet: Vet inte! Vad ska jag göra åt det då? Ingen sa åt mig att-. Men jag hörde att-.

Mikrostyra: svårigheter, informationsöverflöd, avlasta, belasta, delegera tillbaka.

Problemlösning

Förhandlingstekniker: skiljedom, principstyrd, förhandling, out of the box-lösning, kompromiss. ”Som om” istället för ”för att”.

Mötestekniker: förslagsrunda, beslutsrunda tidsunderlättare, stämningsunderlättare, maktingripare, hustomte.

Dialogtekniker: affirmerande dialog, dialektisk dialog, styrt lyssnande, aktivt lyssnande, immanent kritik, skapa värde eller värdera, innovativt frågande. Säga ifrån, höja rösten, gräla, skälla, skrika, skällsord, visa ilska.

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker

Bli kreativ med texten och dela funderingar!