Teamarbete: Stärk engagemang, civilkurage & jämlikhet

  • Hur kan träning i att ingripa i konflikter stärka omsorg, engagemang och jämlikhet i teamet?
  • Hur kan sårbarhet och osäkerhet bli kraftfullt vid ett ingripande?

Beställ kurs till team och organisation. Eller gå en öppen kurser

Deltagarna tränar konkreta metoder för att intensifiera möten och göra dem mer kreativa. Här tas bland annat upp metoder för att avlasta teamet från belastande informationsöverflöd och onödiga beslut. Deltagarna övar konkreta metoder för att öka engagemanget och kreativiteten under beslutsmöten.

Deltagarna övar tekniker för att mångfaldiga möjligheten för olika team att ta och genomföra beslut så komplexitet och stabilitet samspelar. Komplexitet blir därmed smidigare och enklare än en komplicerad och trög centralstyrning.

Övningarna under kursen bygger vidare på forskningen kring komplexitet och ickelinjär stabilitet, samt hur arbetslag kan fungera mer som rhizom och resonans än genom kontroll och underordning.

Övningar

Exempel på praktiska övningar och metoder under kursen. Konkreta vardagssituationer används för övningarna för att metoderna ska ge användbara färdigheter snarare än abstrakta insikter. Syftet är att öva metoder för teamarbete, medarbetarskap, omsorg, delaktighet och kreativitet:

Beslutsmöten

Avbryta samtal, ta tillbaka ordet.

Osäkerhet: förklara sig, försvara sig, ursäktande, ignorerad.

Fördela auktoritet: besserwisser, bulldoser, trångsynt, dominera, låsa sig, nej-sägare, ja-sägare, stigmatisera, stämpla, gnällspik, spela offer, känslosam, tjat, övertala, utpressning.

Tröghet: Vet inte! Vad ska jag göra åt det då? Ingen sa åt mig att-. Men jag hörde att-.

Mikrostyra: svårigheter, informationsöverflöd, avlasta, belasta, delegera tillbaka.

Problemlösning

Förhandlingstekniker: skiljedom, principstyrd, förhandling, out of the box-lösning, kompromiss. ”Som om” istället för ”för att”.

Mötestekniker: förslagsrunda, beslutsrunda tidsunderlättare, stämningsunderlättare, maktingripare, hustomte.

Dialogtekniker: affirmerande dialog, dialektisk dialog, styrt lyssnande, aktivt lyssnande, immanent kritik, skapa värde eller värdera, innovativt frågande. Säga ifrån, höja rösten, gräla, skälla, skrika, skällsord, visa ilska.

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige.

Han har gett ut tretton böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande och civilkurage sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker

Dela gärna sidan:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *