Texter om funktionell dumhet

Dumhet kan öka tillfredsställelsen i en organisation

 • Spådomskonst på ledarskapskurser

  På ledarskapskurser används ibland samma metoder som brukas av teckentydare när de spår i handen eller Tarotkort. Genom att använda Ray Hymans Guide to Cold Reading prövar jag hur spådomstekniker kan ha hoppat över till föreläsningar och kurser i ledarskap, självhjälp, coachning och personlighetsutveckling. Hyman delar upp spådomsteknikerna i tretton punkter. Jag utgår från dessa, …

  Spådomskonst på ledarskapskurser Läs mer »

 • Stormöten som funktionell dumhet

  Är stormöten så populära just för att de drar in organisationen i funktionell dumhet? Attraherar stormöten för att de tränger undan och ersätter organisationens syfte? Stormöten skapar olika dynamiker som har en benägenhet att ersätta genomförande. Stormöten blir i så fall effektiva som flykt från förverkligande. Stormöten är en bland flera förklaringar till hur grupper …

  Stormöten som funktionell dumhet Läs mer »

 • Skicklig inkompetens på föredrag

  Skicklig inkompetens är när självklarheter och ibland dumheter låter väldigt smart. Åhörare tränar sig under föredrag på att visa upp en okritisk attityd inför till synes självklara lösningar och estetiska modeller. Detta sker på ett sofistikerat sätt vilket kräver mycket träning av föredragshållare och deltagare. Inkompetens under föredrag är en färdighet. Tecken på skicklig inkompetensInnehållTecken …

  Skicklig inkompetens på föredrag Läs mer »

 • Civilsamhället rekryterar oss att regera: Michel Foucault

  Det är inte så att ”regeringen” regerar. Inte bara. Civilsamhället rekryterar organisationer och medborgare, protestgrupper och rebeller, att själva regera. “Civil society … leads the individual to enlist ‘on the side of one tribe or community’”[1]. Genom att lojalt bli del av civilsamhället producerar organisationer och medborgare underordning och lydnad. Vi frestas gärna att skapa …

  Civilsamhället rekryterar oss att regera: Michel Foucault Läs mer »

 • Skicklig inkompetens

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

 • Funktionell dumhet

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!