Performativt konfliktingripande

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker & publicerat • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


Texter om kurser och konfliktingripande 

Start

Meny Kurser i konflikthantering 

Välkommen på helgkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Performativt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald lärling på kurser
.
>>BOKA KURS<<
Beställ kurs till er organisation
.
>>AUDIO & BILD<<
Erfarenheter med mötesfunktioner
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
>>ORGANISATION<<
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik - intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation - inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens på ledarkurs
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Deliberativ demokrati
Rekursiv demokrati
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
>>KONFLIKTHANTERING<<
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet gör ickevåld aristokratiskt
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Einsteins ingripande vid mobbing
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion - Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelsen - Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Ickevåldträning görs oanvändbart
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Alternativ konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 
 
Per Hengren
Sandeslätt 54
SE-424 36 Angered

070-88 77 211
+46708877211

Mejl:
konfliktingripande (snabel-a) gmail.com
Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

Intensivkurser om metoder för samarbete, beslut konflikthantering, ickevåld och organisationsutveckling

 

Läs mer om aktuella kurser

Se en kortfilm med Per Herngren om kurser i performativt ingripande och ickevåld.

 

Performativt konfliktingripande & ickevåld
Organisationsutveckling och problemlösning

Tänk så ofta man i efterhand tänker att man borde ha sagt si eller gjort så istället för det man sa eller gjorde. Men man fann sig inte i situationen.

Konflikter, förtryck eller mobbning kan inte lösas enbart med samtal, goda tankar eller insikter. Vi behöver också vanor och reflexer i att ingripa snabbt och konstruktivt.

Kurserna är för både de som arbetar professionellt med konflikter och de som är intresserade av att lära sig mer. Kursen bygger på metoder från Proaktivt Konfliktingripande och ickevåld.


 

Om kurser i samarbetstekniker
& performativt konfliktingripande

Proaktiv är att initiera förändring snarare än att bara reagera – vara reaktiv. Under kursen tränas verktyg för att bygga och leva det samhälle vi vill ha. Varje organisation, företag och gemenskap som är bestående skapar samhällen.

Övningarna är till största del inriktade på handlingar som faktiskt förverkligar demokrati, jämlikhet, omsorg och rättvis fördelning av makt.

Handlingar som direkt förverkligar sitt mål kallas performativa. Genom att kurserna fokuserar på performativa interventioner kan vi under övningarna reflektera över ifall detta faktiskt är det samhälle vi vill leva och samtidigt analysera på vilket sätt vi misslyckades. Övning och finslipning blir därmed inte särskilt från vardag, organisation, samhälle och politik.

Performativ är en handling som faktiskt förverkligar sitt mål. En handling vars syfte fullföljs i och med handlingen. Mål och medel är ett.

Judith Butler och Karen Barad är två feministiska forskare som lyfter fram hur queer och feminism inte främst kämpar för framtida mål utan snarare direkt genomför feminism, och direkt queerar ordningar.

Under en kurs övas ett brett spektrum av metoder för skapa bättre samarbete, beslut och ingripa i konflikter. Det är en professionell kurs om samarbetstekniker, ickevåld, konflikthantering, dialogtekniker och kreativa mötesformer.

Proaktivt Konfliktingripande har utvecklats av Per Herngren för att träna tekniker för att bygga fungerande gemenskap/samhälle, ingripa konstruktivt i konflikter och utveckla ett sunt samarbete där diskussion, stöd och oenighet befruktar varandra snarare än hämmar. Kurserna har utvecklats vidare från Ingripande Konflikthantering och från forskargruppen Powerbreaking and dialogue facilitation där Per deltog.

 

 

Metod och övning

Deltagare testar och tränar olika metoder för dialog, beslutsfattande och ingripande så att de sätter sig i ryggmärgen. Tänk så ofta vi tänker att man borde sagt så eller gjort så istället. Disposition kallar den franske filosofen Mearleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i kroppen snarare än enbart i huvudet.

Övningarna tar upp realistiska situationer och problem. Deltagare tränar olika tekniker och metoder för att agera i varje situation. Sedan tas olika fallgropar och misstag med varje teknik upp. Det blir inga enkla universallösningar.

Genom övning i beslutstekniker, samarbetstekniker och ingripande i konfliktsituationer får gruppen och deltagarna möjlighet att utvärdera svaghet och styrka i sina metoder att samarbeta, ta beslut och hantera konflikter.

Det blir inga enkla lösningar: Deltagarna breddar sin repertoar - möjlighet att handla - genom att pröva en rad metoder för beslut, funktionsomvandling, scenomvandling, konfrontation, markering, gränssättande, skiljedom och överenskommelse. Vi utvärderar dessa metoder med hjälp av analysverktyg för vardagskonflikter som utvecklats av Per Herngren.

Deltagarna ska efter kursen ha breddat sina färdigheter i att ingripa i konflikter och maktsituationer som oenighet, homofobi, fördomar, baktaleri, mobbning, trakasserier, rasism, sexism. Vi övar oss i att ta oss ur de vanliga låsningarna som prestige, social klinch, defensiva och offensiva roller, förnekelse, martyrskap, dominans-underordning. Vi övar oss i metoder för direkt upprättelse av offret samt att både sätta gränser och skapa möjligheter till försoning.

Kurserna liknar på ett sätt danskurs eller fotbollsträning mer än traditionell katederundervisning. Deltagarna tränar nya och svåra metoder tills de börjar sätta sig, tills de börjar kännas som en mer självklar del av kroppen. Kurserna kan därför kännas svåra första dagen, ungefär som när man går danskurs, men andra dagen börjar teknikerna lite smått sätta sig och man kommer in i metoderna.

Vad kurserna inte innehåller: Det är inga värderingsövningar. Inga aha-övningar, inga medvetande-övningar. Det blir inga enkla universallösningar. Kurserna fokuserar på ett brett spektrum och färdigheter och användbar teori.

 


Övning och träning

 1. Träna så nära verkliga situationer att metoderna är möjliga att imitera och improvisera.

 2. Disposition istället för medvetandegörande. Kunskap sitter i kroppen, i relationer och samtal.

 3. Träna relationer och grupper snarare än individer. Ickevåld och kunskap är inte individuellt utan något som distribueras mellan människor och grupper. Kunskap är som att kunna följa varandra i dans.

 4. Finslipa genom att repetera. Att kunna är något annat än veta. Ickevåld förändras genom kedjor av repetitioner, imitationer och innovationer. Ickevåld smittar. Imitation och innovation ger möjligheten till smitta. En kontagiös smitta smittar genom beröring och kontakt, inte som information.


 

Flera svårighetsgrader samt behovsanpassade kurser

 

Utbildningspaket på flera nivåer

Kurserna är en del av en serie utbildningar i konfliktingripande och konflikthantering. Förutom introduktionskursen som är det max åtta deltagare per kursledare. På så sätt får alla deltagare övning och tips som anpassas efter deras behov.

 

Introduktionskurs:
urval av verktyg för konflikthantering,
1 dag.


Intensivkurs steg 1:
genomgång av metoder för konflikthantering och ickevåldsingripande. Även grundläggande teori presenteras i samband med övningar.
2 dagar.

Intensivkurs steg 2: Deltagarna ges möjlighet att ”sätta” teknikerna från Steg 1, samt genomgång av nya tekniker och mer teori,
2 dagar.


Träning för tränare:
övningar i att lära ut metoderna till andra,
2-6 dagar

Temakurser eller Fördjupningskurser: specialisering inom ett område,  
1-6 dagar


Avancerad träning för tränare,
Avancerad träning kan direkt föregås av tidigare nivåer. Deltagarna kan alltså börja på nivå 1 fortsätta genom den andra nivåerna för att under kursens gång fullfölja en längre avancerad träning. En sådan kurs kan ta mellan tio och fjorton dagar. Här problematiseras olika varianter av konflikthantering och konfliktlösning, möjligheter och fallgropar, behov av utveckling och återvändsgränder.
3-14 dagar

Lärling: Det är också möjligt att bli hjälphandledare tillsammans med annan kursledare under några kurser. 

 

 

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Kurser 2015

Aktuella öppna kurser


Beställ en kurs

för er organisation, arbetslag eller team

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Kontakta oss för analys av behov och offert:

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

Mobil: 070-88 77 211


 

Kursledaren

 • Se en kortfilm med Per Herngren om kurser i performativt ingripande och ickevåld.

 • 2002 blev han Årets Folkbildare i Sverige för sitt arbete med kurser i ickevåld.

 • Per Herngren har publicerat tio böcker på fyra språk.

 • 2015 har Per Herngren bl a lett ickevåldskurser i Osj i Kirgizistan, samt kurser i feministiska mötestekniker för Borås kommun.

 • Per Herngren har 2010-2011 varit speciellt aktiv med att träna demokratiaktivister i Mellanöstern. Hösten 2010 tränade han demokratiaktivister från Iran. Våren 2011 tränade han i södra Kurdistan och norra Irak. Hösten 2011 tränade han demokratiaktivister vid floden Tigris vid gränsen Kurdistan, Syrien. Deltagarna kom från Iran, Tunisien, Egypten, Kurdistan, Irak, Syrien och Turkiet.

 • Han har lett utbildningar och träning i samarbete, beslutstekniker, ickevåld och konfliktingripande sedan 1985.

 • Läs mer på hans CV.

 

Kontakt
070-88 77 211
Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker & publicerat • Kontakt • English & international