Avrustningsläger i Linköping 1992

Ett nytt steg i freds- och solidaritetsrörelsens historia kommer att tas sommaren 1992. Fredsarbetare har det senaste året diskuterat vad som är nästa steg i upptrappningen av kampen mot militarismen. Två steg under åttiotalet har varit fredslägren som exempelvis kvinnolägret i Greenham Common, och Plogbillsrörelsens avrustningar av vapen.

Plogbillar, syndikalister, folkpartister, anarkister, socialister och kristna planerar att från 13 juni kombinera dessa båda radikala aktionsformer och starta ett avrustningsläger vid den militära fabrik och flygbana i Linköping där JAS 39 Gripen byggs. Lägret ska hålla på minst en månad. Efter en utvärdering kan lägret sen eventuellt fortsätta.

Tanken är att marken på fabriksområdet ska odlas upp, lekplatser byggas, maskiner monteras ner, flygplan avrustas, stängsel tas ner, använda maskinerna för att tillverka nyttiga produkter. Lägret kommer att vara internationellt och inbjudningar kommer att gå ut under vintern och våren.

Genom att kombinera kontinuiteten hos de fredsläger som ofta hållit på flera år runt om i USA och Europa och exemplets makt hos en direkt avrustning av ett militärt område så kan förhoppningsvis hela JAS projektet sättas i gungning.

Dessutom så kan aktionsformerna utvecklas så att nästa steg kan tas efter åttiotalets snabba utveckling av ickevåldsrörelsen. Nu när hela militarismen ifrågasätts innifrån är det tid att trappa upp motståndet. Annars kommer det militärindustriella komplexet gå ut ur avspänningens tid starkare än någonsin. Istället för öst eller väst blir syd måltavlan för militärapparaten.

Per Herngren
1992

Praeterea censeo JAS esse de lendam (Förövrigt anser jag att JAS borde förstöras)

Under Avrustningslägren i Linköping 92, 93 och 95 avrustades ett JAS plan och ett par dussin civil olydnadsaktioner utfördes. Fyra plogbillar fick ett års fängelse. Andra fängslades några timmar till några månader.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!