Avrustning & civil olydnad är nödvändigt

Jorden står i brand
I varje världsdel rasar krig
Vapen dödar inte bara när de används
Resurserna de slukar skulle kunna skänka vår värld och dess innevånare en meningsfull framtid

Det finns vägar mot våldets härskande
Idag har ett steg tagits på dessa vägar
Avrustningen utan våld av ett vapen är en fortsättning på arbetet att omskapa krigsindustrin till något som kan ge hopp och liv

Det är en handling i solidaritet med förtryckta överallt i världen
I arbetet för fred har våldet ingen plats
Fred är vägen

Den öppna olydnaden är en nödvändighet
Vi kan inte vänta på att det skall vara lagligt att stoppa vapen och våld
Öppenheten, att stå för sin åsikt och sina handlingar skapar en dialog
En dialog som föder förståelse

Ur förståelsen växer viljan
Viljan – att bryta lydnaden som gör oss passiva
Viljan – att övervinna rädslan som får oss att tveka
Viljan – att skapa en värld där vi orkar ta hand om varandra och där vi värnar kommande generationers rätt till en frisk jord att leva på

Alla vi människor har en möjlighet att vara med och stoppa vapen och våld. 
Använd den!
Vänta inte på freden
Var med och skapa den!

Hantverksföreningen Smid och Avrusta
Avrustningslägret i Linköping 1992
En del av den internationella Plogbillsrörelsen

Anders Grip
Per Herngren
Cina Isaksson
Lotta Kronlid
Stellan Vinthagen

Under Avrustningslägren i Linköping 92, 93 och 95 avrustades ett JAS plan och några dussin civil olydnadsaktioner utfördes. Fyra plogbillar fick ett års fängelse, andra fängslades från några timmar till några månader.

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!