Fildelning – betala inte till profit

Hur kombinerar man olydnad, bojkott med stöd till bra system? Här är några tankar:

En ren bojkott överskrider inte ett felaktigt system. Den rena bojkotten är reaktiv och bromsande. Alternativet är proaktiv bojkott, där stödet poängteras mer än själva bojkotten. En proaktiv bojkott är ett stöd till ett alternativt system samtidigt som det är en bojkott mot det system som bör motverkas.
– Proaktiv är att initiera förändring.
– Reaktiv är att bara reagera mot något dåligt.

Stöd rättvis ekonomi – bojkotta profit

  • Köp tillsammans och dela! Bojkotta privat egendom.
  • Köp från demokratiska kooperativ i tredje världen. Bojkotta lokal handel i den rika delen av världen om du kan köpa samma produkter från kooperativ i tredje världen via Fair trade, rättvis handel eller Sackeus. (Miljöskador för godstransporter från tredje världen är marginella jämfört med skadorna från förtryck och fattigdom.)
  • Konsumera mera – från jämlika och demokratiska system. Snäv anti-konsumism är snålhet mot försök att bygga upp revolutionerande ekonomiska system. Snäv anti-konsumism är också en bojkott mot de fattiga och mot kooperativ i tredje världen.
  • Betala inte till vinstrivande telefonbolag. Ring över internet. Eller skapa ett lokalt kollektivt telefonbolag via Walkie Talkie.
  • Dela trådlöst nät för bredband och telefoni.
  • Betala inte till skiv-, film- och programbolag som profiterar på konsumenter, konstnärer och utestänger fattiga. Stöd en gåvo- och kopieringsekonomi, ex Bittorrent. Eller köp direkt utan mellanhänder från konstnärer, musiker och filmare via Internet eller deras egna försäljningsställen. Stöd också kooperativa bolag utan vinstintresse! Stöd de musiker, filmare eller programmerare som tjänar mindre än dig genom att köpa deras produkter istället för att kopiera dem – annars profiterar du på folk som har det sämre.

Per Herngren
2003 12 21, version 0.2.1, uppdaterad 2006 07 10

ps Hur ska en förstå att författaren gör anspråk på copyright för denna text? Som motsägelse? Eller som att lagar delvis konstrueras genom hur medborgarna praktiserar lagen?

Bli kreativ med texten och dela funderingar!