Fildelning – betala inte till profit

Hur kombinerar man olydnad, bojkott med stöd till bra system? Här är några tankar: En ren bojkott överskrider inte ett felaktigt system. Den rena bojkotten är reaktiv och bromsande. Alternativet är proaktiv bojkott, där stödet poängteras mer än själva bojkotten. En proaktiv bojkott är ett stöd till ett alternativt system samtidigt som det är en […]

Fildelning – betala inte till profit Läs mer »