Att inte ingripa mot våld blir kriminellt – lagförslag om civilkurage

Ett lagförslag av regeringen skulle innebära att om du upptäcker våld mot personer skulle det bli kriminellt att inte ingripa. Detta ligger nära Gandhis förståelse av ickevåld. Ickevåld är aldrig att bara protestera eller att bara vägra delta. Ickevåld kräver faktiskt ingripande.

Lagförslaget, om det går igenom, innebär att om vi får belägg för att Sverige eller ett företag säljer vapen till ett krig som strider mot folkrätten så blir det kriminellt av fredsgrupper, solidaritetsgrupper och medborgaren att vägra att fysiskt ingripa och stoppa vapenhandeln.

”Du kan tvingas att ingripa vid brott

Snart kan alla svenskar tvingas ingripa när de ser ett brott. Regeringen planerar att införa en civilkuragelag … Lagen är under bearbetning och kommer att genomföras under mandatperioden, säger Inger Davidsson, vice ordförande i justitieutskottet, kd.” (City Stockholm – tisdag 06 mars 2007.)

Är det möjligt att regeringen därborta i Stockholm börjar tänka som Gandhi?

Per Herngren
6 mars 2007, version 0.1.1

Bli kreativ med texten och dela funderingar!