Dominans på möten och i samtal

Det kan finnas demokratiska förklaringar till att en speciell fråga dominerar i en grupp. Gruppen har kanske tagit beslut om att engagera sig kring en viss fråga. Ett demokratiskt beslut kan dock ibland utnyttjas för att tränga undan demokratin. Ett gemensamt beslut kan skapa ojämlikhet och orättvisor. Beslut kan hindra gruppen från att ingripa vid förtryck. Demokrati bygger på att demokratiska beslut ifrågasätts. Demokrati blir levande i jämlika samtal.

Vanligen förknippas dominans under möten med att en person eller grupp dominerar. Förklaringar kan vara att en person är dominant eller en strukturell orsak som att vit medelklass eller män dominerar. Nedan analyseras några andra maktdynamiker som kan producera dominans i samtal.

  • Världsbild. En protestgrupp kanske bara förväntar sig samhällsförändring ifall de får fler medlemmar, om de bara får uppmärksamhet eller ifall de kan övertyga ”regeringen” att ändra sig. Detta tränger undan eller suddar ut andra möjligheter, exempelvis att gruppen tillsammans med andra grupper bli aktörer och börja förverkliga sina mål.
  • Konflikt. En konflikt mellan några i gruppen kan få diskussioner kring konflikten att dominera.
  • Snällhet. Att undvika konflikter och oenighet kan dominera en grupp. Snällhets-jargong kan också hindra deltagare från att gripa in vid förtryck och mobbning.
  • Kreativitet. Exempelvis en ideologisk konflikt kan producera kreativitet i gruppen. Detta fokus kan dock tränga undan andra kreativa verksamheter.
  • Individualistisk jargong. Genom att hänvisa till enskilda åsikter, upplevelser eller känslor kan den gemensamma världen trängas undan. ”Jaha, det är så du definierar ordet?” ”Du tycker inte formuleringen passar dig?”
  • Nationalism. Föreställningen att politik och samhällsförändring kretsar kring nationalstaten kallas nationalistisk hegemoni eller metodologisk nationalism. Metodologisk nationalism förutsätter att det främst är nationalstaten som är politisk aktör. Hegemoni är när beslut eller debatter menar sig representera allas intressen.

Per Herngren

18 december 2023, version 0.1.2

Bli kreativ med texten och dela funderingar!