Är domstol strukturellt rasistisk?

Rasism i domstolar skulle existera ifall de konsekvent behandlar vissa bruna annorlunda än vita. En sådan rasism kan döljas genom en uppdelning i våra bruna och deras bruna. Med våra bruna menar jag i den här texten de bruna som görs till våra genom svenskt uppehållstillstånd eller medborgarskap. Deras bruna bor istället på andra sidan jordklotet och har svårt att ta sig hit.

Domstolar i Sverige vägrar mer konsekvent än i exempelvis Tyskland och England att acceptera nödvärn för civil olydnad som skyddar folk i fattiga länder mot vår vapenhandel. Bruna som bor i fattiga länder ges inte samma rätt att leva som vita. Bruna som bor i bruna länder ges inte samma rätt att överleva som bruna som bor i vita länder. Bruna i fattiga länder har inte rätt att slippa bli dödade av handlingar som utförs i Sverige. Domstolar väljer att inte skydda dem mot att bli dödade av vapen som tillverkas hos oss.

En svårighet med min analys ovan är att rasism i nationalstatliga institutioner döljs av imaginära gränser. Gränserna är inte uttryckligen rasistiska. Rasism är snarare än följd av nationalstaternas gränser.

Per Herngren
2013 05 06, version 0.1

Begrepp

Bruna används ibland i kritiska vithetstudier om de som görs annorlunda utifrån hudfärg. Brun är alltså inte en egenskap utan ett särskiljande mellan vita och ickevita.

Strukturellt rasistisk: Med struktur menar jag inte något stort system över de enskilda domstolarna. Struktur är de handlingar som enskilda domstolar utför igen och igen. Och som just därför får domstolar att hamna i resonans med varandra.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!