Principer för konflikter i kommunitet

Principer för konflikthantering inom ickevåldskommuniteten Fikonträdet. Detta var ett förebyggande beslut av Fikonträdet 2002-06-05.

  • Även om Fikonträdet haft en lugn start måste deltagare veta både sitt ansvar i konflikter och vilket skydd de har som medlemmar. Konflikter är en del av att leva i gemenskap. Med Michel Foucault kan vi konstatera att i en grupp utan konflikter har några fått betala för harmonin genom utfrysning eller nedtryckande.
  • Fikonträdet bygger på ickevåld. Ickevåld definieras av Gandhi som sökande efter sanning. Målet med Fikonträdets konflikthantering är att hitta sanningen, inte att skydda medlemmarna från sanningen.
  • Det är kommunitetens ansvar att skydda medlemmarna från eventuella övergrepp inom kommuniteten. Detta ansvar ska inte belastas den utsatta.
  • Kommuniteten är aldrig neutral inför övergrepp. Om ett bråk ej anses vara övergrepp och privat kan kommuniteten hävda att det är parternas ensak, annars är gemenskapen ansvarig.
  • All konflikthantering inom Fikonträdet är sekretessbelagda. Man uppmuntras dock att prata med en person utanför kommuniteten om denna avger tystnadslöfte.
  • Anklagelser ska inte avgöras av anklagaren eller av den anklagade utan av kommuniteten eller av tillkallad tredje part eller av domstol.
  • Om anklagelser mot kommunitetsmedlem sker ska man i princip avgöra dessa innan andra former av konflikthantering som samtal, försoning eller förhandlingar fortsätter. Om det finns osäkerhet inför anklagelser riskerar andra former av konflikthantering att bli destruktiva.
  • Undvik att kategorisera och stämpla motparten, som mobbare, förtalare, hård, våldsam. Fokusera istället på handlingar. Visa hur en specificerad handling, vid specificerade tillfällen, var mobbning, förtal, hård, våld etc.
  • Antag inte att alla vet vad du menar, eller håller med dig om din tolkning. Hänvisa alltså inte bara till ett visst tillfälle. Ta upp vad som var fel, ex genom citat eller beskrivning. Det är de uttalade beskrivningarna som sedan diskuteras och kritiseras inte en abstrakt hänvisning till händelse, eller ”ni vet ju alla vad hon gjorde”.

Texter om:

image_pdfimage_print

Bli kreativ med texten och dela funderingar!