‘Förstå dom’ som rasifiering

I engagerade och välvilliga sammanhang hör jag olika varianter av följande ‘förklaring av dom’: ‘Dom har ju varit utsatta för fruktansvärda saker så man måste förstå att det inte är lätt att komma hit och anpassa sig efter vår svenska kultur.’

‘Vi måste förstå dom’ rasifierar människor på flera sätt:

  1. Deras erfarenhet förklarar varför de liknar varandra och därför är annorlunda oss. Vi och dom skapas. Detta döljer att människor har väldigt olika erfarenheter. Det döljer dessutom att människor som varit med om exakt samma händelse reagerar väldigt olika. Människor reduceras till “deras erfarenhet” istället för att behandlas som komplexa personligheter, gemenskaper och relationer.

  2. Dom görs till offer. Offer för omständigheter ‘därborta’. Och offer i Sverige. ‘Förstå dom’ uppmanar oss andra att tycka synd om dom. Denna generalisering av ‘dom’ som offer kamouflerar konkreta maktrelationer och förtryck där vi är direkt inblandade genom våra företag och vapenhandel. Att göra människor till generella offer hindrar både personlig empati och politiska maktanalyser.

  3. Förståelsen av dom underordnar dom. Vi bör förstå varför de inte är lika goda svenskar som oss. Vi får ju förstå att dom ibland är mer våldsamma och kriminella än oss. Och att deras barn blir så stökiga.

  4. ‘Förstå dom’ definierar oss – det västerländska, det demokratiska, det svenska – som lösningen på ‘deras problem’. Dom behöver hjälp att bli som oss.

Per Herngren
2015 04 12, version 0.1.1

Mer om rasifiering

Referens

Per Herngren, Vithet i antirasism, feminism och civil olydnad, 2013.
Per Herngren, Erkännandepolitik skapar gäster – Sara Ahmed, utkast till boken Mode & Motstånd.
Per Herngren, Kultur är inte container, 2007.
Per Herngren, Vem ska integreras?, 2007.
Per Herngren, Kritik mot integration, 2006.
Per Herngren, Antirasism som svensk stolthet , 2013.

Kurser och texter om rasifiering

Start
Meny

Kurser i att ingripa vid rasism
……………..rasifiering
Bortom mångkulturalism: Butler
Kultur är inte container
Vem ska integreras?
Kritik mot integration
Ta hand om flyktingar: kolonialism
Offergöra flyktingar som rasifiering
‘Förstå dom’ som rasifiering
Vithet i antirasism
Antirasism blir nyhetsbyrå för rasism
Antirasism som svensk stolthet
Svenskhet blir vithet: nation & ras
Krig, terrorism, nation i resonans
Konsumtion, nationalism och rasism
Fascism
Är domstol strukturellt rasistisk?

Texter om makt
Texter om feminism

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Bli kreativ med texten och dela idéer!