’Förstå dom’ som rasifiering

I engagerade och välvilliga sammanhang händer det att flyktingar och nysvenskar förklaras: ’Dom har ju varit utsatta för fruktansvärda saker så man måste förstå att det inte är lätt att komma hit och anpassa sig efter vår svenska kultur.’ Vi kan kalla den här makttekniken för vi-måste-förstå-dom.

’Vi måste förstå dom’ rasifierar människor på flera sätt:

  1. Deras erfarenhet förklarar varför de liknar varandra och därför är annorlunda oss. Vi och dom produceras av förståelsen av dom. Detta kamouflerar att människor har olika erfarenheter. Det döljer dessutom att människor som varit med om exakt samma händelse reagerar olika. Människor reduceras till att förstå ”deras erfarenhet” istället för att behandlas som komplexa personligheter, gemenskaper och relationer.

  2. Dom görs till offer. Offer för omständigheter ’därborta’. Och offer i Sverige. ’Förstå dom’ uppmanar oss andra att tycka synd om dom. Denna generalisering av ’dom’ som offer kamouflerar konkreta maktrelationer och förtryck där vi är direkt inblandade genom våra företag och vår vapenhandel. Att göra människor till generella offer hindrar både personliga relationer och politiska maktanalyser.

  3. Förståelsen av dom underordnar dom och förvandlar dom till problem. Vi måste förstå varför de inte är lika goda svenskar som oss. Vi får ju förstå att dom ibland är mer våldsamma och kriminella än oss. Och att deras barn blir lite stökiga.

  4. ’Förstå dom’ definierar oss – det västerländska, det demokratiska, det svenska – som lösningen på ’deras problem’. Dom behöver hjälp att bli som oss.

Per Herngren
2015 04 12, version 0.1.2

Referens

Per Herngren, Vithet i antirasism, feminism och civil olydnad, 2013.
Per Herngren, Erkännandepolitik skapar gäster – Sara Ahmed, utkast till boken Mode & Motstånd.
Per Herngren, Kultur är inte container, 2007.
Per Herngren, Vem ska integreras?, 2007.
Per Herngren, Kritik mot integration, 2006.
Per Herngren, Antirasism som svensk stolthet , 2013.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!