Effektiva & demokratiska möten

Beställ kursers i effektiva beslut och innovativa möten till er organisation! Eller gå en öppen kurs

Deltagarna får en praktisk kurs om effektivare och mer jämlika verktyg för att arbeta i team, arbetslag eller styrelse. Under kursen tränar deltagarna metoder för hur beslut skapar intensitet och affekt istället för att dränera teamet. Deltagarna över tekniker för hur möten blir mer demokratiska och samtidigt effektivare och roligare.

Utvecklingen av tekniker för beslut, problemlösning och möten har accelererat sedan Jo Freemans klassiska text om strukturlöshetens tyranni  från 1970. Innovationerna har kommit från så blandade grupper som kväkare (konsensus, läsning av mötet, tystnad som samtalsteknik), feminister (runda, personlig rapport, stämningsunderlättare, tidsunderlättare) och ickevåldsrörelsen (maktingripare, avlastning av gruppen), men även från forskning kring problemlösning och konflikthantering (principstyrda förhandlingar, maktbrytande och dialogunderlättande). Under kursen i besluts- och mötestekniker övar deltagarna metoderna tills de börjar sätta sig i ryggmärgen.

Kurserna varvar övningar med teori och gruppanalys. Vi erbjuder dessutom fortsättningskurser i hur deltagarna själva kan lära ut metoderna till andra i arbetslaget eller organisationen.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande 

Skiss på innehåll och teori

 • Lämna ledarskapsfixering. utan att hamna i strukturlöshetens tyranni
 • Funktionärer under möten: mötesunderlättare, tidsunderlättare, maktingripare, stämningsunderlättare, förståelseunderlättare, hustomte.
 • Beslutsordning: avgränsning, förslagsrunda, syntetisera, läsa mötet, beslutsrunda.
 • Demokratiformer: konsensus, deliberativ demokrati, rekursiv demokrati. Hur undviker man att radikala demokratiformer blir nya former för dominans!
 • Istället för stormöten och centralism: Akvarieform, komplex demokrati, resonans och koordinering.
 • Dialogtekniker: exempelvis du-dialog, immanent dialog, principstyrd förhandling, dialektisk dialog, rhizomatisk dialog.
 • Jämlikare organisationsformer: medarbetarskap istället för styrmodeller. Puls och resonans, komplex organisation, samt samordning och mångfaldigande av styrning istället för centralstyrning eller ’plattorganisation’.

 

 

Övningar i besluts- och mötestekniker

(Varje kommatecken särskiljer en eller flera övningar  som kan användas under kursen.)

Metoder för möten

Mötestekniker. Mötesövning. Beslutsövning.

Beslutstekniker

Rösta, konsensus/vetorätt, ledarstyrt, skiljedom, förhandling, upplyst despoti. Reservera sej, ställa sej utanför, veto.

Antal invididuella relationer: n(n-1)/2. 5=10, 7=21, 9=36, 11=55, 250=31 125. Antal möjliga samarbets kombinationer/hierarkier: 3 deltagare 1x2x3=6. 6!=720. 60!=8 med 81 nollor efter.

Problemlösning

Möjliga stigar: Gruppövning: 2 problem/lapp, samtala, vad göra. Öppna upp – ej övertala (från AVP). Samtal och samarbete. Problemlösning istället för kompromiss.

Funktioner från ickevåldsrörelsen, feminism och Movement for New Society

Avlasta – inte lasta över. Funktionärer samarbetar utan att belasta gruppen. Dela upp deltagare i funktioner: tidsunderlättare, stämningsunderlättare, hustomte, maktingripare, förståelseunderlättare, sekreterare. Förberedelse i funktionsgrupper.

Öva funktioner

Upphäva-, stärka- undvika konflikt. Bryta förtryck.

Ta tillbaka, avbryta samtal, avbryta avbrytaren, ge tillbaka ordet, stärka eller fördela auktoritet, besserwisser, bulldoser, dominera, ta på sig allt ansvar, låsa sig, trotsa, nedvärdera, representera, favoritämne, sanningssägare, sakfixering, formalism, expressionism, jag är sån, gnällspik, spela offer, känslosam, psykologisera, belasta, säger bara sanningen, tjat, övertala, utpressning. Lösa problem. Tiden baklänges, snabb-avbrott.

Information overload: beslut, mikrostyra, svårigheter, problem, kan någon göra, privat, terapi. Avlasta, delegera tillbaka.

Samtalstekniker

Par eller triadövningar: Dialog, styrt lyssnande, dialektisk diskussionsteknik, inlevelse, immanent kritik och tänkande, dekonstruktion, destruktion, analys.

Representera: rätt-vi-alla-jag-du-objektivera.

Säga ifrån, höja rösten, gräla, skälla, skrika, skällsord, visa ilska. Informationsöverflöd.

Makt i samtal

Makttekniker s 213, Maktspråk och maktbeteenden s 215. Triad eller parövningar, pröva att bryta olika maktspråk. Snabbövning cirkel.

Stärka-undergräva: Splittring, jargong, ironi, patetisk, girafföron, moralism, antimoralism, charm, terapeut, vampyr, informalism, flörta, beskydda, ointresse, lojalitet, allians, upprepning, negerad uppskattning, asocial pratsamhet, självlyssnare, ej lyssnar, undvika att dras in.

Makt i beslut

Göra exakt vad man lovat, problemlösaren, pragmatism, utopism, stämpla som omöjligt, ointresse, konflikträdsla, brandman, släta över, pyroman, lasta över beslutet om avsked eller förflyttning på offret.

Makt inbyggt i gruppen:

Intimitetens konsensus, grupptryck. Konflikträdsla. ”Du skapar ju konflikter” Självcensur, förhandlar i huvudet.

Rävar, erfarna, gruppen värderar inlägg olika, auktoritär personlighet, grå eminenser, klamra sig fast vid det som är, svansen, avhoppare, löshästar, hoppjerkar, preliminärt, bromskloss, protest, protest som konstituering och bekräftelse.

 

Kontakta oss för analys av behov och offert

Mejl: konfliktingripande (snabel-a) gmail.com

Mobil: 070-88 77 211

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige.

Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Mer om Per Herngren

 • Per Herngren har utbildat demokratiaktivister i Kirgizistan i feministiska mötestekniker och ickevåld (2015).
 • Per Herngren har 2010-2011 varit speciellt aktiv med att träna demokratiaktivister i Mellanöstern. Hösten 2010 tränade han demokratiaktivister från Iran. Våren 2011 tränade han i södra Kurdistan och norra Irak. Hösten 2011 tränade han demokratiaktivister vid floden Tigris vid gränsen Kurdistan, Syrien. Deltagarna kom från Iran, Tunisien, Egypten, Kurdistan, Irak, Syrien och Turkiet.
 • 2002 blev han Årets Folkbildare i Sverige för sitt arbete med kurser i ickevåld.
 • Per Herngren har publicerat tio böcker på fyra språk.
 • Han har lett utbildningar och träning i samarbete, beslutstekniker, ickevåld och konfliktingripande sedan 1985.
 • Läs mer på hans CV.

Bli kreativ med texten och dela idéer!