Effektiva & demokratiska möten

Beställ kursers i effektiva beslut och innovativa möten till er organisation!
Eller gå en öppen kurs

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Deltagarna får en praktisk kurs om effektivare och mer jämlika verktyg för att arbeta i team, arbetslag eller styrelse. Under kursen tränar deltagarna metoder för hur beslut skapar intensitet och affekt istället för att dränera teamet. Deltagarna över tekniker för hur möten blir mer demokratiska och samtidigt effektivare och roligare. Ansatsen är att gruppen med hjälp av jämlikare mötestekniker ska kunna minska tiden för möten och samtidigt fördubbla effektiviteten.

Utvecklingen av tekniker för beslut, problemlösning och möten har accelererat sedan Jo Freemans klassiska text om strukturlöshetens tyranni  från 1970. Innovationerna har kommit från så blandade grupper som kväkare (konsensus, läsning av mötet, tystnad som samtalsteknik), feminister (runda, personlig rapport, stämningsunderlättare, tidsunderlättare) och ickevåldsrörelsen (maktingripare, avlastning av gruppen), men även från forskning kring problemlösning och konflikthantering (principstyrda förhandlingar, maktbrytande och dialogunderlättande). Under kursen i besluts- och mötestekniker övar deltagarna metoderna tills de börjar sätta sig i ryggmärgen.

Kurserna varvar praktiskt användbara övningar med teori och gruppanalys. Vi erbjuder dessutom fortsättningskurser i hur deltagarna själva kan lära ut metoderna till andra i arbetslaget eller organisationen.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande 

Deltagarna får en praktisk kurs om effektivare och mer jämlika verktyg för att arbeta i team, arbetslag eller styrelse. Under kursen tränar deltagarna metoder för hur beslut skapar intensitet och affekt istället för att dränera teamet. Deltagarna över tekniker för hur möten blir mer demokratiska och samtidigt effektivare och roligare.

Utvecklingen av tekniker för beslut, problemlösning och möten har accelererat sedan Jo Freemans klassiska text om strukturlöshetens tyranni  från 1970. Innovationerna har kommit från så blandade grupper som kväkare (konsensus, läsning av mötet, tystnad som samtalsteknik), feminister (runda, personlig rapport, stämningsunderlättare, tidsunderlättare) och ickevåldsrörelsen (maktingripare, avlastning av gruppen), men även från forskning kring problemlösning och konflikthantering (principstyrda förhandlingar, maktbrytande och dialogunderlättande). Under kursen i besluts- och mötestekniker övar deltagarna metoderna tills de börjar sätta sig i ryggmärgen.

Kurserna varvar praktiskt användbara övningar med teori och gruppanalys. Vi erbjuder dessutom fortsättningskurser i hur deltagarna själva kan lära ut metoderna till andra i arbetslaget eller organisationen.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande 

Effektivare möten kan spara in 20 procent av arbetstiden

Per Herngren leder även kurser i effektivare och mer jämlika möten. Enligt Dale Whelehan, en forskningsledare för en studie, gav deras undersökning att effektivare möten kan spara in 20-30 procent av arbetstiden. För en mindre arbetsplats motsvarar det kostnad på hundratusentals kronor per år.

”Enligt Whelehan visar studien att den genomsnittliga arbetstagaren förlorar två till tre timmar varje dag på grund av dåligt strukturerade möten, dålig teknikimplementering och enkla distraktioner.

– Så fyradagarsveckan är redan här, vi kan bara inte se den eftersom den är begravd under dessa föråldrade metoder, säger han.”

Skiss på innehåll och teori

  • Lämna ledarskapsfixering. utan att hamna i strukturlöshetens tyranni
  • Funktionärer under möten: mötesunderlättare, tidsunderlättare, maktingripare, stämningsunderlättare, förståelseunderlättare, hustomte.
  • Beslutsordning: avgränsning, förslagsrunda, syntetisera, läsa mötet, beslutsrunda.
  • Demokratiformer: konsensus, deliberativ demokratirekursiv demokrati. Hur undviker man att radikala demokratiformer blir nya former för dominans!
  • Istället för stormöten och centralism: Akvarieform, komplex demokrati, resonans och koordinering.
  • Dialogtekniker: exempelvis du-dialog, immanent dialog, principstyrd förhandling, dialektisk dialog, rhizomatisk dialog.
  • Jämlikare organisationsformer: medarbetarskap istället för styrmodeller. Puls och resonans, komplex organisation, samt samordning och mångfaldigande av styrning istället för centralstyrning eller ’plattorganisation’.

Övningar i besluts- och mötestekniker

Metoder för möten

Mötestekniker. Mötesövning. Beslutsövning.

Beslutstekniker

Rösta, konsensus/vetorätt, ledarstyrt, skiljedom, förhandling, upplyst despoti. Reservera sej, ställa sej utanför, veto.

Antal invididuella relationer: n(n-1)/2. 5=10, 7=21, 9=36, 11=55, 250=31 125. Antal möjliga samarbets kombinationer/hierarkier: 3 deltagare 1x2x3=6. 6!=720. 60!=8 med 81 nollor efter.

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker

Problemlösning

Möjliga stigar: Gruppövning: 2 problem/lapp, samtala, vad göra. Öppna upp – ej övertala (från AVP). Samtal och samarbete. Problemlösning istället för kompromiss.

Funktioner från ickevåldsrörelsen, feminism och Movement for New Society

Avlasta – inte lasta över. Funktionärer samarbetar utan att belasta gruppen. Dela upp deltagare i funktioner: tidsunderlättare, stämningsunderlättare, hustomte, maktingripare, förståelseunderlättare, sekreterare. Förberedelse i funktionsgrupper.

Makt i samtal

Makttekniker s 213, Maktspråk och maktbeteenden s 215. Triad eller parövningar, pröva att bryta olika maktspråk. Snabbövning cirkel.

Stärka-undergräva: Splittring, jargong, ironi, patetisk, girafföron, moralism, antimoralism, charm, terapeut, vampyr, informalism, flörta, beskydda, ointresse, lojalitet, allians, upprepning, negerad uppskattning, asocial pratsamhet, självlyssnare, ej lyssnar, undvika att dras in.

Ingripa när nån pratar för länge på ett möte - öva feministiska mötestekniker

Öva funktioner

Upphäva-, stärka- undvika konflikt. Bryta förtryck.

Ta tillbaka, avbryta samtal, avbryta avbrytaren, ge tillbaka ordet, stärka eller fördela auktoritet, besserwisser, bulldoser, dominera, ta på sig allt ansvar, låsa sig, trotsa, nedvärdera, representera, favoritämne, sanningssägare, sakfixering, formalism, expressionism, jag är sån, gnällspik, spela offer, känslosam, psykologisera, belasta, säger bara sanningen, tjat, övertala, utpressning. Lösa problem. Tiden baklänges, snabb-avbrott.

Information overload: beslut, mikrostyra, svårigheter, problem, kan någon göra, privat, terapi. Avlasta, delegera tillbaka.

Samtalstekniker

Par eller triadövningar: Dialog, styrt lyssnande, dialektisk diskussionsteknik, inlevelse, immanent kritik och tänkande, dekonstruktion, destruktion, analys.

Representera: rätt-vi-alla-jag-du-objektivera.

Säga ifrån, höja rösten, gräla, skälla, skrika, skällsord, visa ilska. Informationsöverflöd.

Makt i beslut

Göra exakt vad man lovat, problemlösaren, pragmatism, utopism, stämpla som omöjligt, ointresse, konflikträdsla, brandman, släta över, pyroman, lasta över beslutet om avsked eller förflyttning på offret.

Makt inbyggt i gruppen:

Intimitetens konsensus, grupptryck. Konflikträdsla. ”Du skapar ju konflikter” Självcensur, förhandlar i huvudet.

Rävar, erfarna, gruppen värderar inlägg olika, auktoritär personlighet, grå eminenser, klamra sig fast vid det som är, svansen, avhoppare, löshästar, hoppjerkar, preliminärt, bromskloss, protest, protest som konstituering och bekräftelse.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!