Konsensus som sekterism

Det finns en variant av beslutsmetoden konsensus i vissa ickevåldsgrupper som riskerar att bli sekteristisk. Det är den form av konsensus då veto – uttalat eller outtalat – är ovälkommet, när veto ses som negativt.

Vetorätt och konsensus används i många olika sammanhang och med olika metoder. Nedanstående är en kritik mot en viss variant av konsensus. Det är ingen generell kritik mot konsensus.

Inom omröstning anses det positivt att utöva sin individuella makt – att rösta. I konsensus är veto den individuella makten. Ifall veto känns eller upplevs som negativt så trycks den formella individuella makten ner. Därmed undergrävs demokratin.

Ifall en grupp upptäcker att veto uppfattas som negativt bör den gå över till omröstning tills den anti-demokratiska tendensen har gått över.

Indikationer på att veto uppfattas negativt kan vara:

Suckar och stön.
Menande blickar.

Samt kommentarer som:

”Måste du skapa en konflikt.”
”Vi ska väl inte behöva gå så långt.”
”Du tvingar dej till …”…

Per Herngren
2000, version 0.3

Denna reflektion om beslutstekniker med konsensus och vetorätt kommer från en debatt på plogbillslistan

Kurser och texter kring konflikthantering

Start

Meny Kurser & konflikthantering

Välkommen på helgkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Performativt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald lärling på kurser
.
>>BOKA KURS<<
Beställ kurs till er organisation
.
>>FILM & AUDIO<<
Kortfilm: Kurs i konfliktingripande
Kortfilm: Feministisk mötesteknik
Filmer med Per Herngren
Erfarenhet med mötesteknik
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
>>ORGANISATION<<
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik: intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation – inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Rekursiv demokrati
Deliberativ demokrati
Neshast: persisk problemlösning
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
>>KONFLIKTHANTERING<<
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet & aristokrati i ickevåld
Trygga rum & triggervarning
Relationer som förtrycker
Einsteins ingripande vid mobbing
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion – Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelser: Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Oanvändbar ickevåldsträning
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Ta hand om flyktingar
Offergöra flyktingar
Förstå dom som rasifiering
Kunskap tar ej bort rasism
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English
Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

Kommentera gärna