Vision för mer ickevåld i Kristna Freds

Motion till Kristna Fredsrörelsens årsmöte 1996

På åttiotalet när man föreslog en ny verksamhet till styrelsen fick man svaret.
– Jättebra, gör det!

Detta svar kunde vara frustrerande eftersom man hade hoppats att styrelsen skulle göra det. Men man lärde sej uppskatta Kristna Freds inställning. Vi kunde inte lägga över ansvaret på Kristna Freds styrelse. Var och en av oss fick ta initiativ.

Under nittiotalet när vi från ickevåldsrörelsen velat jobba inom Kristna Freds har svaret blivit.

– Jättebra, men gör det utanför Kristna Freds.

Vi som är medlemmar i Kristna Fredsrörelsen har velat jobba med ickevåld inom rörelsen. Vi har bett att få arbeta med Avrustningslägret, Hopp & Motstånd tillsammans med plogbillsrörelsen och organisera gemensamma retreater.

Kristna Freds har ändrat policy under nittiotalet. Om åttiotalets kriterier var; Är detta ickevåldsligt och rätt mot de fattiga, riskerar det nya mottot att bli: Var taktisk, låtom oss icke stöta oss med de etablerade.

Kristna Freds har valt att samarbeta med grupper som vill ha fortsatt vapenexport eller till och med ökad vapenexport som TCO. Men Kristna Freds har reserverat sej och varit försiktiga i samarbetet med klart inriktade ickevåldsgrupper som plogbillsrörelsen, Avrustningslägret och Hopp & Motstånd.

Trots att Kristna Fredsrörelsen har ställt sej bakom de flesta plogbillsaktionerna i Sverige har vi som är medlemmar hindrats att arbeta inom Kristna Freds med dessa frågor. Många plogbillar har känt att Kristna Freds är den organisation som står dem närmast. Det är därför frustrerande att känna att ens initiativ inom Kristna Freds stöts ut och motarbetas.

Vi är några som gärna vill aktivera oss mer inom Kristna Freds, om vi får!

Vi föreslår därför:

  • Att de medlemmar som vill arbeta med ickevåld och civil olydnad inom rörelsen får stöd från Kristna Freds.
  • Att vi får möjlighet och stöd till att organisera samarrangemang med Plogbillsrörelsen, Hopp & Motstånd och Hope & Resistance.
  • Att Kristna Freds ser skillnader mellan ickevåldsgrupper som en möjlighet till dialog och breddning snarare än som dogmatiska problem som ska undvikas.
  • Att Kristna Freds motverkar ensidighet när det gäller arbetssätt och metoder och bejakar initiativ som kan bredda den egna verksamheten inom ickevåldsliga ramar.

Med hopp om att få delta mer!
Cecilia Redner
Eva Marberg
Per Herngren
8 augusti 1996

Bli kreativ med texten och dela funderingar!