Texter om sekterism

Enhet ses inte som enfald utan som styrka.

 • Texter om sekterism

  Enhet ses inte som enfald utan som styrka.

 • Sekterism i aktivism

  I alla gemenskaper som blir bestående uppstår sekteristiska dynamiker. Problemet med sekterism kan vara stor där deltagare spenderar väldigt mycket tid med varandra som exempelvis företag, statliga organ, arbetsplatser och i familjer. Sekterism kan även uppstå i solidaritets- och vänstergrupper och i annan aktivism som producerar identitet mellan deltagarna. Sekterism förstås här som metoder och…

 • Kritik nödvändigt i en rörelse: Judith Butler

  Här är en skarp kritik från queerfeministen Judith Butler mot kritikrädsla inom den egna rörelsen: ”På många sätt är motståndet mot sympatisk kritik, eller just immanent kritik, ett utslag av den akademiska återstoden av en identitetspolitik som hävdar att kritik enbart försvagar en rörelse och inte inser att en sådan rörelses demokratiska och icke-dogmatiska utveckling…

 • Sekttekniker i radikala grupper

  Vi och domInnehållVi och domKritik ses som problemVi är många – vi är folket – vi är världens röstInformalism och platt strukturInsikt och insatta Identitet blir viktigt. Kännetecken används för att identifiera sina egna. En moral för de egna och en annan mot de andra. Förtryckare, de som jobbar åt fienden, måste tåla mer än…

 • Handbok i sekterism

  Vi förknippar gärna sekter med isolerade grupper som hjärntvättar sina medlemmar. Men dessa är bara en liten andel av sekterna. Moderna sekter har snarare stor kontakt med andra grupper. Modern sekterism utvecklar effektiva metoder att skydda gruppen från inflytande från andra grupper eller enskilda som man har intensiv kontakt med. Sekterism är en frestelse i…

 • När konsensus blir odemokratiskt – jämlika mötestekniker

  Texter om ickevåld, konflikthantering, samhällsförändring, civil olydnad och plogbillsrörelsen

Bli kreativ med texten och dela funderingar!