Texter om identitetspolitik

Det identiska överskrider inte

 • Texter om identitetspolitik

  Det identiska överskrider inte

 • Nationalstaten är religion: Rousseau

  När de borgerliga städerna etablerade sig som öar i de feodala samhällena växte det fram en föreställning om en nationalstat som skulle kunna ersätta kungar och feodalherrar. Nationalismen blev alltmer en konkurrerande religion till kungaväldet, till tron på en härskare med suverän makt. Redan från början lanserades nationalstaten som helig. Denna helighet var nödvändig ifall …

  Nationalstaten är religion: Rousseau Läs mer »

 • Flykt är olydnad och befrielse

  Flykt från makt och förtryck, krig och nationalism, är att dra undan sitt samarbete. Flykt är en form för olydnad. Flykt blir på så sätt politisk handling. Den förändrar ordningar och öppnar upp för befrielse. Flykt intervenerar i det politiska genom att överge en maktordning, krossa nationsgränser och söka fristad. Flykt drar undan stöd till maktordningar och krig. Flykt …

  Flykt är olydnad och befrielse Läs mer »

 • Fascism

  Fascism materialiseras när en grupp höjer sig över andra värden som moral, rättvisa och solidaritet. Andra värden bejakas, men fascism ställer den egna organisationen över andra värden. Fascism kan också upphöja ett värde över andra värden. Fascism har historiskt kopplats till en nation (ett folk) och till en stat. Nationalstaten och dess egna medborgare får …

  Fascism Läs mer »

 • Svenskhet blir vithet (nation & ras)

  Svenskhet förknippas vanligen mer med vithet och ras än hur det associeras med faktiskt medborgarskap, födelseplats eller språkkunskap. Detta visar en kritisk forskningsantologi om vithet: ”En vit kropp associeras ofta med förmågan att tala svenska utan förhinder, något som inte med självklarhet gäller icke-vita. Om detta kan blandade, adopterade och de som tillhör den så …

  Svenskhet blir vithet (nation & ras) Läs mer »

 • Nancy Frasers kritik av identitetspolitik

  En sen sommarnatt läser jag ett par av Nancy Frasers artiklar och böcker. Hon skiljer analytiskt på omfördelning (ekonomisk omfördelning, socialism) och erkännande (Adam Smith, Hegel, lika rättigheter). Under sextiotalet fanns en kritiken från svarta, gay, feminister gentemot den socialism som fokuserade på klassfrågor: Kritiken bestod i att erkännande inte kan reduceras till omfördelning av …

  Nancy Frasers kritik av identitetspolitik Läs mer »

 • Bortom mångkulturalismen: Judith Butler

  Motstånd mot krig, förtryck och imperialism riskerar att bekräfta och förstärka det som bekämpas. I denna fristående artikel om Judith Butlers teori om ickevåld tar jag upp hennes kritik mot mångfalds- och erkännandepolitik. Hennes kritik och hennes förslag om koalitioner och andra lösningar är användbara för ickevåldsmotstånd och politisk kamp som frestas återskapa det som …

  Bortom mångkulturalismen: Judith Butler Läs mer »

 • Kultur är inte uttryck – Bourdieu

  Min tolkning av Bourdieus fältteori är att den bryter med de som förklarar sociala fält eller kulturer med identitetsökande: att visa vem du är. Bourdieu avvisar voluntarism och individuella förklaringar. Fält skapar dynamiker och kan inte reduceras till ett instrument för individen eller gruppen. Fält är alltså inte en spelplan med individuella pjäser. Maktpositioner och …

  Kultur är inte uttryck – Bourdieu Läs mer »

 • Träna bort containervärldsbilden

  Ulrich Becks kritik av metodologisk nationalism En gång i tiden började nationalstaten grunda sin makt ”på bindningen till en viss plats” (s 17). Ulrich Beck visar i Vad innebär globaliseringen? hur statens glasögon sprider sig och börjar användas även av vetenskapen. Sociologer, samhällsvetare så väl som folkrörelser skapar sig en fiktiv bild av att samhället …

  Träna bort containervärldsbilden Läs mer »

 • Ernesto Laclau

  Det här är en läsning av ett urval av Ernesto Laclaus senare texter. Hans texter är svåra att förstå. Han skriver bra. Men han skriver extremt komprimerat. Laclau är inspirerad av Gramsci, Saussure och Derrida. Av Gramsci tar han hegemonibegreppet. Saussures uppdelning av tecken i att syfta och det som åsyftas är logiken i flera …

  Ernesto Laclau Läs mer »

Bli kreativ med texten och dela funderingar!