Texter om duktighet

djävul

Medelklass reproduceras som duktig

Bli kreativ med texten och dela funderingar!