Texter om singularitet

Singulariteter återskapar sig i dynamisk ömsesidighet vilket frigör dem från central styrning och kontroll.

  • Texter om singularitet

    Singulariteter återskapar sig i dynamisk ömsesidighet vilket frigör dem från central styrning och kontroll.

  • Motstånd utan strategi – Foucault

    I tradition från Aristoteles och Kant kritiserar Michel Foucault det instrumentella, strategiska handlandet där människor, organisationer och aktioner reduceras till medel för ett framtida mål. För Foucault är inte meningen i det politiska handlandet något mystiskt annat, något som görs icke närvarande, något som trängs undan till att bli ett frånvarande mål. Politik är istället …

    Motstånd utan strategi – Foucault Läs mer »

Bli kreativ med texten och dela funderingar!