Medarbetarskap på företag

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny Beställ kurs

Aktuella öppna kurser
Årets folkbildare i Sverige
Teori om konflikthantering
CV för Per Herngren
.
---kurser som kan beställas---
>>HÄRSKARTEKNIK & MOBBING<<
Härskartekniker Ingripa & Dialog
Konflikthantering mot mobbning
Konflikthantering vid sexism
.
>>LEDA ÖVNINGAR<<
Träning för tränare
Lärlingsutbildning
.
>>ARBETSPLATS & TEAM<<
Effektiva & demokratiska möten
Medarbetarskap på företag
Personalkurs i konflikthantering
Personalkurs: Diskriminering
Personalkurs Mångfaldiga olikhet
Teamarbete: Öka engagemang
Innovativa team
Komplex organisation
.
>>UNGDOMAR<<
Arbeta med ungdomar
Ickevåldsträning för ungdomar
.
>>GLOBALA KONFLIKTER<<
Träning i civilkurage
Biståndsarbete & konflikthantering
Civilmotstånd i krig
Dialog Stadsplan-Arkitekt-Boende
.
>>SCHEMA & TIDIGARE KURS<<
Exempel på schema
Tidigare kurser

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

 

 ”Vi behöver tänka om kring Human Resources och utbildning på företaget”, säger Andreas Herngren. ”En väl fungerande grupp tillåter olikheter att ta plats och utnyttjar den totala kompetens det innebär inom ramen för gott medarbetarskap byggt på ansvar och engagemang.”

 

Medarbetarskap

& samarbetstekniker

Medarbetarskap & Samarbetstekniker utbildar team och personalgrupper genom att kombinera metod för medarbetarskap från Deploy AB, Andreas Herngren med samarbetstekniker från Proaktivt konfliktingripande, Per Herngren.

 

 

Medarbetarskap

Organisationer och företag består av människor och utvecklas när dessa utvecklas.

 

I en tid då många förespråkar likriktning för att öka produktiviteten står Deploy för det motsatta: att istället bejaka olikheter mellan individerna i gruppen, och utnyttja den fulla potentialen hos varje enskild medarbetare för att lyfta gruppens totala effektivitet.

 

Deploy Grupp- och Individutveckling AB ägs och drivs av Andreas Herngren.

 

Andreas Herngren har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom globala HR-funktioner i storföretagsmiljö. Han är även certifierad coach inom International coaching federation (ICF)

 

 

Samarbetstekniker

Utbildning i samarbetstekniker och proaktivt konfliktingripande bygger på träning av deltagarna snarare än överföring av information och lärdomar.

Team tränar praktiska metoder för effektivt och innovativt samarbete. Hur hanteras konflikter konstruktivt?

Utbildningen ger tekniker för att avlasta team från överstyrning och ’information overload’ genom blackboxing och andra tekniker.

Hur sätter man igång självskapande team och verksamheter (autopoietiska singulariteter) vilka koordineras snarare än styrs? Hur arbetar man med resonans mellan självstyrande agila team?

De praktiska metoderna bygger på forskning kring komplexitet och ickelinjär stabilitet i organisationer.

 

Per Herngren har lett utbildning i samarbetstekniker och proaktivt konfliktingripande i norra Europa, Mellanöstern och Latinamerika sedan 1985. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut nio böcker publicerade på fyra språk. Se CV.

 

 

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Aktuella öppna kurser

 

Beställ en kurs för er organisation, arbetslag eller team

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

 

För offert och behovsanalys kontakta:

 

Deploy Grupp- och Individutveckling AB

Andreas Herngren: 0722-22 95 80
Emejl
: andreas.herngren(snabel-a)deployab.se
www.deployab.se

 

 

Proaktivt konfliktingripande

Per Herngren: 070-88 77 211
Emejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm

 

 

 

Ny bok 2016
Per Herngren &
Otto von Busch

 Beställ boken
Mode & motstånd

Dialoger om befrielse och civil olydnad, imitation och politik

Film om boken

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker • Film • Kontakt • English & international