Medarbetarskap på företag

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker & publicerat • Kontakt • English & international

Kontakt: Per Herngren ©


 

Start

Meny Kurser & konflikthantering

Välkommen på intensivkurs
Årets folkbildare i Sverige 2002
CV för Per Herngren
Proaktivt konfliktingripande
Teori om konflikthantering
Bli betald hjälpledare
.
.
______BOKA KURS
Beställ kurs till er organisation
.
Härskartekniker Ingripa & Dialog
Konflikthantering mot mobbning
Konflikthantering vid sexism
.
Träning för tränare
.
Arbeta med ungdomar
Ickevåldsträning för ungdomar
.
Effektiva & demokratiska möten
Medarbetarskap på företag
Personalkurs i konflikthantering
Personalkurs: Diskriminering
Personalkurs Mångfaldiga olikhet
Teamarbete: Öka engagemang
Innovativa team
Komplex organisation
.
Träning i civilkurage
Biståndsarbete & konflikthantering
Civilmotstånd i krig
Dialog Stadsplan-Arkitekt-Boende
.
Exempel på schema
Tidigare kurser
.
______AUDIO & BILD
Erfarenheter med mötesfunktioner
Tränar civil olydnad i Kurdistan
.
______ORGANISATION
Feministiska mötesfunktioner
Feministisk mötesteknik - intervju
Bortom styrmodeller
Istället för en styrelse
Räfflad organisation - inte platt
Medarbetarskap inte ledarskap
Skicklig inkompetens på ledarkurs
Funktionell dumhet
Ledarfixering
Postdemokrati
Deliberativ demokrati
Rekursiv demokrati
Antidemokratiskt konsensus
Organisationsegoism
.
______KONFLIKTHANTERING
Ickevåldsrätten
100 härskartekniker
Snällhet gör ickevåld aristokratiskt
Relationer som förtrycker
Visuella mobbtekniker i möten
Rituella mord på ledare
Moral motstår lojalitet
Intolerans mot intolerans
Patetism
Passion - Deleuze
.
Börja inte med dig själv
Självhjälpsrörelsen - Jonas Aspelin
Problem med aktivt lyssnande
Ickevåldträning görs oanvändbart
Konsensus som sekterism
Makt i värderingsövningar
Maktkritik av jag-budskap
Alternativ konfliktlösning blir makt
Principer: konflikter i kommunitet
Vem ska integreras?
Kultur är inte container
Feminism
Maktteori

Blogg

English

Kurdish, Polish, Arabic, Spanish, Dutch

 


 

Mejl: Per.Herngren (snabel-a) gmail.com

 

 

 ”Vi behöver tänka om kring Human Resources och utbildning på företaget”, säger Andreas Herngren. ”En väl fungerande grupp tillåter olikheter att ta plats och utnyttjar den totala kompetens det innebär inom ramen för gott medarbetarskap byggt på ansvar och engagemang.”

 

Medarbetarskap

& samarbetstekniker

Medarbetarskap & Samarbetstekniker utbildar team och personalgrupper genom att kombinera metod för medarbetarskap från Deploy AB, Andreas Herngren med samarbetstekniker från Proaktivt konfliktingripande, Per Herngren.

 

 

Medarbetarskap

Organisationer och företag består av människor och utvecklas när dessa utvecklas.

 

I en tid då många förespråkar likriktning för att öka produktiviteten står Deploy för det motsatta: att istället bejaka olikheter mellan individerna i gruppen, och utnyttja den fulla potentialen hos varje enskild medarbetare för att lyfta gruppens totala effektivitet.

 

Deploy Grupp- och Individutveckling AB ägs och drivs av Andreas Herngren.

 

Andreas Herngren har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom globala HR-funktioner i storföretagsmiljö. Han är även certifierad coach inom International coaching federation (ICF)

 

 

Samarbetstekniker

Utbildning i samarbetstekniker och proaktivt konfliktingripande bygger på träning av deltagarna snarare än överföring av information och lärdomar.

Team tränar praktiska metoder för effektivt och innovativt samarbete. Hur hanteras konflikter konstruktivt?

Utbildningen ger tekniker för att avlasta team från överstyrning och ’information overload’ genom blackboxing och andra tekniker.

Hur sätter man igång självskapande team och verksamheter (autopoietiska singulariteter) vilka koordineras snarare än styrs? Hur arbetar man med resonans mellan självstyrande agila team?

De praktiska metoderna bygger på forskning kring komplexitet och ickelinjär stabilitet i organisationer.

 

Per Herngren har lett utbildning i samarbetstekniker och proaktivt konfliktingripande i norra Europa, Mellanöstern och Latinamerika sedan 1985. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut nio böcker publicerade på fyra språk. Se CV.

 

 

  Skriv en kommentarBli aktiv!


Aktuella öppna kurser

 

Beställ en kurs för er organisation, arbetslag eller team

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

 

För offert och behovsanalys kontakta:

 

Deploy Grupp- och Individutveckling AB

Andreas Herngren: 0722-22 95 80
Emejl
: andreas.herngren(snabel-a)deployab.se
www.deployab.se

 

 

Proaktivt konfliktingripande

Per Herngren: 070-88 77 211
Emejl: konfliktingripande(snabel-a)gmail.com
http://ickevald.net/perherngren/kurser.htm

 

 

 

 

 

 

 

Sök på denna sajt:

 

Stöd ickevålds-nätet!
Genom att klicka på annons nedan gör du annonsören till sponsor av ickevåldsarbetet.

 

 

Start • Civil olydnad & ickevåld • Teori & forskning • Kurs i konfliktingripande • Böcker & publicerat • Kontakt • English & international