Medarbetarskap på företag

”Vi behöver tänka om kring Human Resources och utbildning på företaget”, säger Andreas Herngren. ”En väl fungerande grupp tillåter olikheter att ta plats och utnyttjar den totala kompetens det innebär inom ramen för gott medarbetarskap byggt på ansvar och engagemang.”

Medarbetarskap & samarbetstekniker

Andreas Herngren

Medarbetarskap & Samarbetstekniker utbildar team och personalgrupper genom att kombinera metod för medarbetarskap från Deploy AB, Andreas Herngren med samarbetstekniker från Proaktivt konfliktingripande, Per Herngren.

Medarbetarskap. Organisationer och företag består av människor och utvecklas när dessa utvecklas.

I en tid då många förespråkar likriktning för att öka produktiviteten står Deploy för det motsatta: att istället bejaka olikheter mellan individerna i gruppen, och utnyttja den fulla potentialen hos varje enskild medarbetare för att lyfta gruppens totala effektivitet.

Deploy Grupp- och Individutveckling AB ägs och drivs av Andreas Herngren.

Andreas Herngren har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom globala HR-funktioner i storföretagsmiljö. Han är även certifierad coach inom International coaching federation (ICF)

Samarbetstekniker

Utbildning i samarbetstekniker och proaktivt konfliktingripande bygger på träning av deltagarna snarare än överföring av information och lärdomar.

Team tränar praktiska metoder för effektivt och innovativt samarbete. Hur hanteras konflikter konstruktivt?

Utbildningen ger tekniker för att avlasta team från överstyrning och ’information overload’ genom blackboxing och andra tekniker.

Hur sätter man igång självskapande team och verksamheter (autopoietiska singulariteter) vilka koordineras snarare än styrs? Hur arbetar man med resonans mellan självstyrande agila team?

De praktiska metoderna bygger på forskning kring komplexitet och ickelinjär stabilitet i organisationer.

Per Herngren har lett utbildning i samarbetstekniker och proaktivt konfliktingripande i norra Europa, Mellanöstern och Latinamerika sedan 1985. Han är utnämnd till Årets Folkbildare i Sverige. Och han har gett ut tio böcker publicerade på fyra språk. Se CV.

1 reaktion på ”Medarbetarskap på företag”

Bli kreativ med texten och dela funderingar!