Konflikthanteringskurs för fackförbund

Hur bryter vi tystnadskultur?

Konflikthantering och civilkurage kräver färdigheter. Demokrati och jämlikhet, ickevåld och konflikthantering behöver tränas för att det ska fungera. Det räcker inte med värdegrund, information eller medvetenhet.

Beställ en facklig heldagskurs med Per Herngren av Sensus. Tema: ingripa vid övergrepp och härskartekniker.

Tillsammans med kursledaren Per Herngren arrangerar Sensus kurser för fackförbund kring konflikthantering, samarbete, dialog, förhandling och jämlika mötestekniker. Under kurserna övar deltagarna praktiska metoder på olika situationer.

KURS I KONFLIKTINGRIPANDE FÖR FACKET

Under en konflikthanteringskurs för facket tränar deltagarna ett spektrum av tekniker för att arbeta jämlikt och kreativt. Ni lär er metoder för beslut och konstruktiv problemlösning. Kursen går även igenom proaktiva metoder som föregriper konflikter och övergrepp innan de inträffat.

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker

Utifrån gruppens behov övar deltagarna att ingripa vid baktaleri, mobbning, härskartekniker, rasifiering, sexism och sexuella trakasserier. Kurserna bygger på metoder från främst ickevåld och Performativt Konfliktingripande.

Under kursen övar deltagarna olika metoder och situationer i grupper på fem till åtta deltagare. Misstag och tips diskuteras mellan varje övning. Ni får personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under kursen. Övning varvas med teori.

FÖR FACKET ELLER ARBETSPLATSEN

Konflikthanteringskurserna riktar sig till arbetstagare, såväl som chefer och andra personer med ledningsansvar.

SENSUS SAMARBETE MED PER HERNGREN

Sensus samarbetar sedan flera år med Per Herngren kring kurser i konflikthantering och jämlikare samarbete. Per har gett ut tio böcker på fyra språk. Han är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Sedan 1985 har han utbildat i konflikthantering och samarbetstekniker. Och han har lett kurser i Europa, Centralasien, Syd- och Nordamerika samt i Mellanöstern.

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker

TRÄNING I CIVILKURAGE OCH KONFLIKTHANTERING KAN RÄDDA LIV

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker
Kort övning i att ingripa när nån avbryter
PER HERNGRENS TEXTER OM
KONTAKT

Katarina Wallgren på Sensus: katarina.wallgren@sensus.se

Per Herngren:
perherngren(snabel-a)gmail.com
070-88 77 211


Innehåll på facklig kurs

Konflikthanteringskurs för fackets medlemmar kan specialiseras till något område eller bli en bredare kurs.

JÄMLIKA OCH EFFEKTIVARE MÖTESTEKNIKER
 1. förslagsrunda, beslutsrunda
 2. funktionärer i möten: mötesunderlättare,
  tidsunderlättare,
  stämningsunderlättare,
  hustomte,
  maktingripare,
  förståelseunderlättare,
  sekreterare
 3. avlasta – belasta, svarta lådan
 4. distribuerad kunskap
 5. deliberativa möten
 6. konsensus och kvalificerad majoritet
 7. få igång singularitet, självgående grupp
 8. komplex organisation
 9. osäker, förklara, försvara, ursäktande, bortförklara
 10. favoritämne, självupptagen, egna problem, belasta, prata ut, psykologisera
INGRIPA VID RASIFIERING
 1. prata högt, pidgin, härma
 2. exotisera, idealisera, etnisk, äkthet, autentisk, förstå, feminisera, visdom, ren, oförstörd, naturalisera. Var är du ifrån? Rötter?
 3. integrera, brist, hjälpa, rädda
INGRIPA VID SEXISM, HOMOFOBI OCH HÄRSKARTEKNIKER
 1. queera
 2. sexism
 3. härskartekniker
 4. lämna ensam
 5. annangöra
 6. tillgång till
 7. normalisera
 8. nyfikna fördomar
 9. mansplaina
FÖRHANDLINGS- OCH DIALOGMETODER
 1. principstyrd förhandling
 2. förstärkande dialog
 3. rhizomatisk dialog
 4. styrt lyssnande
 5. immanent kritik
 6. dekonstruktion
INGRIPA VID FUNKTIONISM, ÅLDERSISM OCH DISKRIMINERING
 1. särskiljandets logik
 2. representera
 3. förkroppsliga
 4. avsexualisera
 5. beskydda
HUR ARBETSLAG KOMMER UR FUNKTIONELL DUMHET
 1. funktionell dumhet
 2. skicklig inkompetens
 3. mikrostyra, styrmodeller
 4. stormöten
 5. auktoritär personlighet
 6. belasta, avlasta, blackboxa
 7. tröghet, våga beslut
 8. konflikträdsla
 9. informationsöverflöd
 10. låsa sig, ja/nej-sägare, invända, brist, gnällspik, gå ut, trotsa, nedvärdera

Dela gärna sidan:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *