Konflikthanteringskurs för fackförbund

Hur bryter vi tystnadskultur? Konflikthantering och civilkurage kräver färdigheter. Demokrati och jämlikhet, ickevåld och konflikthantering behöver tränas för att det ska fungera. Det räcker inte med värdegrund, information eller medvetenhet.

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

Tillsammans med kursledaren Per Herngren arrangerar Sensus kurser för fackförbund kring konflikthantering, samarbete, dialog, förhandling och jämlika mötestekniker. Under kurserna övar deltagarna praktiska metoder på olika situationer.

Under en konflikthanteringskurs för facket tränar deltagarna ett spektrum av tekniker för att arbeta jämlikt och kreativt. Ni lär er metoder för beslut och konstruktiv problemlösning. Kursen går även igenom proaktiva metoder som föregriper konflikter och övergrepp innan de inträffat.

Utifrån gruppens behov övar deltagarna att ingripa vid baktaleri, mobbning, härskartekniker, rasifiering, sexism och sexuella trakasserier. Kurserna bygger på metoder från främst ickevåld och Performativt Konfliktingripande.

Under kursen övar deltagarna olika metoder och situationer i grupper på fem till åtta deltagare. Misstag och tips diskuteras mellan varje övning. Ni får personlig och konstruktiv analys kontinuerligt under kursen. Övning varvas med teori.

FÖR FACKET ELLER ARBETSPLATS

Konflikthanteringskurserna riktar sig till arbetstagare, såväl som chefer och andra personer med ledningsansvar.

Effektivare möten kan spara in 20 procent av arbetstiden

Per Herngren leder även kurser i effektivare och mer jämlika möten. Enligt Dale Whelehan, en forskningsledare för en studie, gav deras undersökning att effektivare möten kan spara in 20-30 procent av arbetstiden. För en mindre arbetsplats motsvarar det kostnad på hundratusentals kronor per år.

”Enligt Whelehan visar studien att den genomsnittliga arbetstagaren förlorar två till tre timmar varje dag på grund av dåligt strukturerade möten, dålig teknikimplementering och enkla distraktioner.

– Så fyradagarsveckan är redan här, vi kan bara inte se den eftersom den är begravd under dessa föråldrade metoder, säger han.”

TRÄNING I CIVILKURAGE OCH KONFLIKTHANTERING KAN RÄDDA LIV

Statistik från FNs arbetsorganisation tyder på att fler dör av sjukdomar och stress som orsakas av organisation, mobbning och härskartekniker på arbetsplatsen än som dör av olyckor orsakade av farlig arbetsmiljö. Att införa regelbunden träning i civilkurage och konfliktingripande skulle i så fall rädda liv.

”Enligt FN:s internationella arbetsorganisation, ILO, inträffar årligen omkring 2,8 miljoner arbetsrelaterade dödsfall. Drygt 380 000 av dem är dödsolyckor. Av dödsfallen beror 14 procent på olyckor och 86 procent på sjukdomar. Att människor dör, blir sjuka eller slits ut i förtid och att jobbstressen tvingar upp antalet sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Varje arbetsrelaterad död är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet.” (Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör, Arbetsmiljöverket, DN, 27 april 2019.)

Avbryta avbrytaren - träna feministiska mötestekniker
Kort övning i att ingripa när nån avbryter
PER HERNGRENS TEXTER OM

Innehåll på facklig kurs

Konflikthanteringskurs för fackets medlemmar kan specialiseras till något område eller bli en bredare kurs.

JÄMLIKA OCH EFFEKTIVARE MÖTESTEKNIKER
 1. förslagsrunda, beslutsrunda
 2. funktionärer i möten: mötesunderlättare,
  tidsunderlättare,
  stämningsunderlättare,
  hustomte,
  maktingripare,
  förståelseunderlättare,
  sekreterare
 3. avlasta – belasta, svarta lådan
 4. distribuerad kunskap
 5. deliberativa möten
 6. konsensus och kvalificerad majoritet
 7. få igång singularitet, självgående grupp
 8. komplex organisation
 9. osäker, förklara, försvara, ursäktande, bortförklara
 10. favoritämne, självupptagen, egna problem, belasta, prata ut, psykologisera
INGRIPA VID RASIFIERING
 1. prata högt, pidgin, härma
 2. exotisera, idealisera, etnisk, äkthet, autentisk, förstå, feminisera, visdom, ren, oförstörd, naturalisera. Var är du ifrån? Rötter?
 3. integrera, brist, hjälpa, rädda
INGRIPA VID SEXISM, HOMOFOBI OCH HÄRSKARTEKNIKER
 1. queera
 2. sexism
 3. härskartekniker
 4. lämna ensam
 5. annangöra
 6. tillgång till
 7. normalisera
 8. nyfikna fördomar
 9. mansplaina
FÖRHANDLINGS- OCH DIALOGMETODER
 1. principstyrd förhandling
 2. förstärkande dialog
 3. rhizomatisk dialog
 4. styrt lyssnande
 5. immanent kritik
 6. dekonstruktion
INGRIPA VID FUNKTIONISM, ÅLDERSISM OCH DISKRIMINERING
 1. särskiljandets logik
 2. representera
 3. förkroppsliga
 4. avsexualisera
 5. beskydda
HUR ARBETSLAG KOMMER UR FUNKTIONELL DUMHET
 1. funktionell dumhet
 2. skicklig inkompetens
 3. mikrostyra, styrmodeller
 4. stormöten
 5. auktoritär personlighet
 6. belasta, avlasta, blackboxa
 7. tröghet, våga beslut
 8. konflikträdsla
 9. informationsöverflöd
 10. låsa sig, ja/nej-sägare, invända, brist, gnällspik, gå ut, trotsa, nedvärdera

Bli kreativ med texten och dela funderingar!