Plogbillsgruppen Bröd inte Bombers rättegång

Rättegången för Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber börjar 4 maj 1999 i Preston, England

 De tre nedmonterade dels symboliskt och dels konkret delar till ett militärt varv där en Trident kärnvapenubåt byggdes. Namnet Plogbillsgruppen Bröd inte Bomber syftar på att världen behöver mat inte vapen. Deras förhoppningar är att resurserna för vapnen istället skall gå till de 30 000 barn som svälter ihjäl varje dag.

 Plogbillsrörelsen är en internationell freds- och solidaritetsrörelse som sedan 1980 har genomfört ett 60-tal avrustningsaktioner. De som ingår i gruppen heter Annika Spalde, Stellan Vinthagen och Ann-Britt Sternfeldt. En plogbillsaktion bygger på ickevåld och civil olydnad. Det innebär att deltagarna inte psykiskt eller fysiskt använder våld, aktionen är offentlig, de väntar alltid på att bli gripna. Syftet är att utmana vår lydnad. ”Problemet är inte regeringen utan de som protesterar men ändå lyder” sa Henry David Thoreau, 1849.

”Vi gjorde aktionen i solidaritet med de fattiga och förtryckta främst i tredje världen. Människor dör av svält och fattigdom medan vi lägger miljarder och åter miljarder kronor på massförstörelsevapen. Vi ser det som de privilegierades ansvar att undanröja hindren för de fattigas och förtrycktas egna frigörelse.” (från gruppens uttalande.)

”Jag heter Ann-Britt Sternfeldt, född 1960 i Borås där jag också växt upp. Det är vi “vanliga” människor som måste agera om världen ska bli bättre. Det är nödvändigt att vi tar det ansvaret.”

”Mitt namn är Annika Spalde, jag är 29 år och bor i Hammarkullen. Min tid i Paraguay påverkade mig starkt och väckte mitt intresse för hur världen ser ut. Som kristen är jag inspirerad att på ett konkret sätt följa bibelordet – De ska smida sina svärd till plogbillar. (Jesaja 2:4).”

 ”Jag heter Stellan Vinthagen är fredsforskare och undervisar i konflikthantering och civil olydnad. Jag är 33 år och bor i Hammarkullen, har tidigare hjälpt flyktingar som getts fristad (gömt sig undan regeringens utvisningsförsök) och jag har deltagit i ickevåldsliga aktioner mot vapenexporten (JAS attackplanet och Boforsvapen).”

Skriv till de tre plogbillsfångarna!

(OBS: denna info gällde april 1999. Nu är gruppen fri)

De har suttit häktade sedan september förra året med en kort tid i frihet innan de gick tillbaka till Tridentvarvet med en korg blommor och verktyg som de överlämnade till vakterna, då häktades de igen. Polis och domstol har behandlat dem väl, men när man sitter i fängelse kan ett brev inspirera.

För mer information se www.plowshares.se/bnb,

Annika Spalde BE8940
c/-HM Prison & YOI Styal
Wilmslow, Cheshire
SK9 4HR
ENGLAND

Stellan Vinthagen BT 8233
H.M. Prison Preston
2 Ribbleton Lane
Preston PR1 5AB
England

Ann-Britt Sternfeldt BE8941
c/-HM Prison & YOI Styal
Wilmslow, Cheshire
SK9 4HR
ENGLAND

Bli kreativ med texten och dela funderingar!

Rulla till toppen