Biståndsarbete & konflikthantering

Beställ en kurs till er organisation eller gå en öppen kurs

Utbildning i samarbete och konflikthantering för biståndsarbetare

Biståndsteamet tränar på att ingripa när någon i teamet ramlar in i gamla koloniala reflexer som exotisering, idealisering och naturalisering.

Kursledare

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. Han har gett ut tio böcker på fyra språk.

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika. War Resisters International utvalde honom som en av världens mest erfarna ickevåldstränare.

Kontakt

Beställ kurs till er organisation utifrån behov

Öppna kurser i konflikthantering och civilkurage

Deltagarna tränar också på att undergräva kulturella och civilisatoriska uppdelningar och förklaringar av ”de andra”.

Ett annat problem som tas upp under kurserna är att biståndsarbetare lätt ramlar in i lokal krigspropaganda som exempelvis ”båda sidor” vilket föser ihop och osynliggör tusentals organisationer och grupper i ett lokalt samhälle.

Deltagare tränar på att lugna ner eller ta sig ur våldsituationer. Biståndsteamet övar dessutom på nya besluts- och organisationstekniker för att arbeta i små team under lång tid eller i pressade situationer.

Teori och övning varvas

Eftersom deltagarna inte ska matas med insikter och information utan få in kunskapen i ’ryggmärgen’ tränas deltagare i mindre grupper tills teknikerna börja sitta. (Utifrån teorier om disposition se Merleau-Ponty, Pierre Bourdieu).

Ifall biståndsteamet har många deltagare kan det vara lämpligt att hålla kurserna i grupper på maximalt åtta personer.

Kurserna utgår från postkolonial teori och kritiska vithetsstudier; inklusive deras kritik mot kulturella förklaringar, integration och ’mångfaldsdiskurs’.

 

Exempel på övningar

Kring etnocentrism, kulturalism, rasifiering, nationalism, postkolonialism:

Varje kommatecken särskiljer en grupp av övningar kring just det temat:
Urskilja, avskilja, gruppera, kategorisera, annangöra, kolonialisera, imperialisera, exotisera, idealisera, äkthet, autentisk identitet, förtryckta blir elit, lyckosamt kompenserad, visdom, ren, oförstörd, naturlig, kroppslig, sexualiserad, marginalisera, osynliggöra parter, göras tillgänglig, betitta, integrera, segregera, reducera, naturalisera, offer, tycka synd om.
Kultur som förklaring, typ, mängd, nytt rasbegrepp. Olikhet – mångfald – mångkulturell. Kulturrelativism – olikhet blir likhet blir annorlunda.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande 

Bli kreativ med texten och dela funderingar!