Träning i civilkurage för arbetsplats och organisation

  • Hur kan träning i att ingripa bygga civilkurage och bryta tystnadskultur?
  • Hur kan osäkerhet och sårbarhet bli kraftfullt för att ingripa vid härskartekniker och sexuella trakasserier?

Under kursen tränar deltagarna olika metoder för civilkurage: Att ingripa vid personligt, vardagligt och politiskt våld. Att ingripa vid sexuella trakasserier, sexism, rasism, baktaleri och mobbning.  

Om kurser i civilkurage

Boka kurs med Per Herngren

Er organisation beställer behovsanpassad utbildning, med möjlighet till uppföljning och fortsatt utbildning.

Per Herngren är utsedd till Årets Folkbildare i Sverige. War Resisters International utvalde Per till en av världens mest erfarna ickevåldstränare. Han har publicerat fjorton böcker på fyra språk.

Beställ kurs med Per till er organisation

Per Herngren Fotograf: Sofie Sigrinn Licens: Creative Common
Kursledare Per Herngren

Han har utbildat i konfliktingripande sedan 1985 i Europa, Centralasien, Mellanöstern samt i Syd- och Nordamerika.

För att kunna ingripa vid våld i vår närhet eller på andra platser i världen behövs övning. Civilkurage kommer inte inifrån utan från stöd, solidariskt engagemang och mycket träning.

Efter varje träningspass analyserar vi styrka och svagheter som finns i varje metod. Under en kurs i Proaktivt Konfliktingripande kan det ta flera dagar innan dessa tekniker landar och sätter sig i ryggmärgen på deltagarna. För att alla deltagare ska kunna tillgodogöra sig träningen och samtalen kring teorin så är det maximalt åtta personer på varje kurs.

Kunskap har inte bara med huvudet att göra, den sätter sig efterhand i hela kroppen, ungefär som när man lär sig dans, teater eller sport. Inte heller här skulle man komma speciellt långt med bara föreläsningar, information eller medvetandegörande.

Disposition kallar den franske filosofen Merleau-Ponty och sociologen Pierre Bourdieu kunskap som sitter i hela kroppen snarare än enbart i huvudet. De visar dessutom att kunskap inte är individuell, den handlar om hur vi övar på att samspela med varandra.

Läs mer om Proaktivt Konfliktingripande

Effektivare möten kan spara in 20 procent av arbetstiden

Per Herngren leder även kurser i effektivare och mer jämlika möten. Enligt Dale Whelehan, en forskningsledare för en studie, gav deras undersökning att effektivare möten kan spara in 20-30 procent av arbetstiden. För en mindre arbetsplats motsvarar det kostnad på hundratusentals kronor per år.

”Enligt Whelehan visar studien att den genomsnittliga arbetstagaren förlorar två till tre timmar varje dag på grund av dåligt strukturerade möten, dålig teknikimplementering och enkla distraktioner.

– Så fyradagarsveckan är redan här, vi kan bara inte se den eftersom den är begravd under dessa föråldrade metoder, säger han.”

Några övningar för civilkurage

(Varje kommatecken särskiljer ett övningspass under kurserna i Proaktivt Konfliktingripande. )

Fredsbevarare

Våld, hotfull, trakasseri, panik.

Ingripande riktning: offer, förövare, åskådare, andra ingripare.

Situationsomvandling, rollomvandling.

Vardagsvåld

Rån, pistol, kniv, sten, spark, knytnäve, muckar, misshandel, gäng, vandalism. Trakasserier och psykiskt våld.

Folkmassor och grupper

Chock, paralysering, utbrott.

Folkmassor: panik, stoppa springande, bränder, skjutande, tårgas, lynchning.

Uppviglare, provokatör, martyr, expressionist.

Våldets advokater: hindrare, diversity, bestraffare, neutrala, opartiska, antimoralister. Skydda motparten.

Fiendebilder, reaktiva, osynliggöra parter, omyndigförklara, ryktesspridare.

Psykotiska, drogade, flytta på, köra ut, psykopater.

Gäng: Kropps- och samtalsmetoder: öppna, tidsbegränsa, diskvalificera-intressera. Bekräfta-ickebekräfta. Inkludera alla, leda samtalet, fientlig.

Samspel

Faror: Otränade, ej samtränade. Missförstånd, utpekad som fiende.

Tillit i teamet, tystnadslöfte, säkerhet, skydd. Intervju, förhör.

Härskartekniker

Avbruten och ignorerad. Baktala, skitsnack, antydningar, ryktesspridning, uthängning, storgrupp, utfrusning, skamning, stämpling, psykisk trakasseri, hantera psykopater, skuldbelägga offret, skylla på offret, balansera övergrepp. Mobbning mot chefer, rituella mord på ledare.

Skiljedom, upprättelse, försoning.

Mobbning och makt i samtal

Makttekniker, Maktspråk och maktbeteenden. Triad eller parövningar, pröva att bryta olika maktspråk. Snabbövning cirkel.

Stärka-undergräva: Splittring, jargong, ironi, patetisk, girafföron, moralism, antimoralism, charm, terapeut, vampyr, informalism, flörta, beskydda, ointresse, lojalitet, allians, upprepning, negerad uppskattning, asocial pratsamhet, självlyssnare, ej lyssnar, undvika att dras in.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!