Dekonstruktion – aktör tillsammans med oss

Dekonstruktion händer när konstruktionen blir aktör. Konstruktionen öppnar upp nya möjligheter som vi inte tänkt på, som vi inte planerat för. Konstruktionen konstruerar det den inte är konstruerad för. Det kallas dekonstruktion.

Morfemet de betyder av och från. De-konstruktion är något som kommer av konstruktionen, från konstruktionen. Konstruktionen dekonstruerar. Själva konstruktionen blir subjekt och aktör.

Men konstruktionen blir inte allsmäktig. Strukturer och ordningar lyckas inte få kontroll över sig själv. Eller snarare, själva försöket att få kontroll omkonstruerar. Konstruktionen öppnar upp för motstånd. Konstruktionens kamp med att behålla konstruktionen konstruerar nya konstruktioner.

Aktivisten upptäcker att sättet som aktionen görs på skapar politiska förändringar som inte var avsiktliga. Snickaren lägger märke till att stolen gör andra saker än att vara stol. Författaren finner att hen förvandlats till förundrad läsare av sin egen text. Fångvaktaren misstänker att fångarna och fängelset konspirerar för befrielse. Regeringen försöker förtränga att nationen inte riktigt lyckas med att ockupera och kontrollera ett land(område).

Medaktörer

En del tänker att dekonstruktion kommer från läsaren, författaren, aktivisten, forskaren, snickaren, arkitekten, konstnären eller filosofen. Som en följd förutsätter en del forskare och filosofer att dekonstruktion är en speciell metod. Dekonstruktion blir i så fall resultatet när man använder dekonstruktiv metod. De-konstruktion (av-konstruktion) skulle i så fall snarare vara de-metod (av-metod).

Nähä, dekonstruktion är inte något som en människa gör. Inte ensam i varje fall. Dekonstruktion är när konstruktionen är med och agerar.

Dekonstruktion öppnar upp för fler aktörer. Det är alltså inte så att dekonstruktionen blir ensam aktör. Dekonstruktion är inte allt. Det går inte att reducera ett uttalande, text eller händelse till dekonstruktion, lika lite som det går att reducera händelser enbart till författaren, individen, ledaren, kollektivet, strukturen eller systemet.

Konstruktionen samverkar med olika aktörer. Den bygger möjligheter och hindrar andra möjligheter. Konstruktionen dekonstruerar. Dekonstruktion bjuder oss att besöka vinklar och vrår. Den bjuder in till att undersöka sättningar och sprickor.

Innovativt skapande bortom individ eller struktur

Det som händer när vi följer (de)konstruktionen är att vi innovativt är med och bygger nytt. Aktörer konstruerar möjligheter för varandra. Och de hindrar varandra. Men möjligheter kan bli hinder. Och hinder kan öppna upp för motstånd. Konstruktioner samverkar med oss och det blir möjligt att bygga det ingen ensam aktör skulle klara. Samverkandet blir aktör.

Per Herngren
2017 02 19, Version 0.2

Referens

Jacques Derrida, ”Letter to a Japanese Friend”, 1983, in David Wood, Robert Bernasconi (ed), Derrida and Différance, Northwestern University Press 1988.

Jacques Derrida om dekonstruktion

Dekonstruktion är inte metod

”I would say the same about method. Deconstruction is not a method and cannot be tranformed into one. Especially if the technical and procedural significations of the word are stressed. It is true that in certain circles (university orcultural, especially in the United States) the technical and methodological ”metaphor” that seems necessarilyattached to the very word deconstruction has been able to seduce or lead astray. Hence the debate that has developed in these circles: Can deconstruction become a methodology for reading and for interpretation? Can itthus be allowed to be reappropriated and domesticated by academic institutions?”
Jacques Derrida, Letter to a Japanese Friend, 1983.

Dekonstruktion är inte kritik eller avslöjande

”deconstruction is neither an analysis nor a critique and its translation would have to take that into consideration. It is not an analysis in particular because the dismantling of a structure is not a regression toward a simple element, toward an indissoluble origin. These values, like that of analysis, are themselves philosophemes subject to deconstruction. No more is it a critique, in a general sense or in Kantiansense. The instance of krinein or of krisis (decision, choice, judgment, discernment) is itself, as is all the apparatus of transcendental critique, one of the essential ”themes” or ”objects” of deconstruction.”
Jacques Derrida, Letter to a Japanese Friend, 1983.

Dekonstruktion bryter upp modeller

”This is not limited to a linguistico-grammatical model, let alone a mechanical model. These models themselves ought to be submitted to a deconstructive questioning. It is true then that these ”models” have been behind a number of misunderstandings about the concept and word of ”deconstruction” because of the temptation to reduce it to these models.”
Jacques Derrida, Letter to a Japanese Friend, 1983.

Dekonstruktion bryter med det negativa förstörandet

”Among other things I wished to translate and adapt to my own ends the Heidggerian word Destruktion or Abbau. Each signified in this context an operation bearing on the structure or traditional architecture of the fundamental concepts of ontology or of Western metaphysics. But in French ”destruction” too obviously implied an annihilation or a negative reduction much closer perhaps to Nietzschean ”demolition” than to the Heideggerian interpretation or to the type of reading that I proposed.”
Jacques Derrida, Letter to a Japanese Friend, 1983.

Bli kreativ med texten och dela funderingar!